Ladebyhagen bt 4

Ill. OBOSGlenn Jacobsen fra Skanska og Oddvar Reiten fra OBOS er fornøyd med både samarbeidet og resultatet.Ill. PKA Arkitekter/OBOSIll. PKA Arkitekter/OBOSIll. PKA Arkitekter/OBOSIll. PKA Arkitekter/OBOSIll. PKA Arkitekter/OBOSIll. PKA Arkitekter/OBOSIll. PKA Arkitekter/OBOS

Ladebyhagen i Trondheim er en kjempejobb både for Skanska og OBOS, og nå er fjerde byggetrinn av i alt sju fullført.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Bolig

Bruttoareal: 8.408 kvadratmeter BTA

Byggherre: OBOS Nye Hjem

Hovedentreprenør: Skanska Norge

Prosjektkostnad: 184.562.500,- inkl. mva.

Arkitekt: PKA Arkitekter

Landskapsarkitekt: Agraff

Rådgivere: RIB, RIG: Norconsult l RIBr, RIByFy, RIEn: Rambøll l RIA: Brekke & Strand l RIVA: Asplan Viak l RIE: Vintervoll l RIV rør: Rørfunn l RIV vent: GK Inneklima

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Vintervoll l Ventilasjon: GK Inneklima l Rørlegger: Rørfunn l Grunnarbeider: Anleggsmaskiner l Prefab: Contiga l Oppmåling: Skanska Survey l Kjøkken: Studio Sigdal l Badekabiner: Norac Badekabiner l Stål: Skanska Stålfabrikken l Parkett: Bo Andren lMaler: Malerfirma Edvardsson l Gulvavretting: Søbstad l Brakkerigg, stillas og leieutstyr: UCO l Heis: Otis Norge l Betongboring: Skaget Betongsaging lBoder: Rosings Industri l Brannisolering: BB Brannsikring l Skilt og merking: Plenum l Glass- og aluminiumsarbeider: Riis l Taktekker: IcopalTak lBlåseisolering: Isoteks Miljø l Lås og beslag: Dormakaba l Blikkenslager: Mesterblikk 1 l Mur og puss: Bugge l Flisarbeid: Ragnar Skånøy l Utomhus: 3-kløver l Stein i parkeringskjeller: Lintho Steinmiljø l Sykkelstativ: Haniss l Porter: Assa Abloy l Vinduer: Nordan l Innerdører: Swedoor l Ståldører: Daloc

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Til sammen skal det bli omkring 600 leiligheter og i byggetrinn fire er nå 67 ferdigstilt, og så godt som alle er innflyttet. Oddvar Reiten fra OBOS forteller at man også allerede er kommet langt i byggetrinn fem, og arbeidet går også jevnt fremover med de to siste byggetrinnene. For det siste, byggetrinn sju, er man i gang med å rive og fjerne eksisterende bygninger.

Ladebyhagen er delt i en sørlig og en nordlig del, og byggetrinn fire er det første i den nordlige delen. Dette består av to blokker, som ligger ut mot Haakon VIIs gate og Harald Hårfagres gate. Leilighetene ble solgt uten særlige vansker, og Reiten tror det er flere faktorer som gjør området attraktivt.

– Vi liker å tro at beliggenheten er viktig, sier han.

Attraktivt område

Mens områdene på Lade og nærliggende Lilleby tidligere bar preg av et noe slitt industriområde, er det nå forvandlet til et raskt voksende boligområde, så og si en ny bydel i Trondneim.

Like i nærheten ligger store friområder og idrettsanlegg, den populære ladestien, Ringve museum med sine tilbud er blant tilbudene innenfor gangavstand. Det finnes også flere større kjøpesentre med et variert utvalg av butikker og spisesteder i nabolaget, med det store City Lade som nærmeste nabo.

– Vi har allerede et tilbud til beboerne om å leie elsykler, og dette er blitt så populært at vi er i gang med å planlegge en økning i antall sykler til disposisjon, sier han.

Blokkene bygges også med parkeringskjellere, men det er likevel en lav parkeringsdekning, bare 0.5 plasser per boenhet.

– Men vi har også opprettet et bildelingstilbud. Foreløpig har vi to leiebiler plassert her. OBOS betaler etableringskostnadene og de faste kostnadene, mens brukeren betaler en rimelig pris per kilometer. Dette er imidlertid et ganske nytt tilbud som ennå ikke er så mye brukt, men det er blitt veldig positivt mottatt, sier Reiten.

Tung start

Han forteller også at man opplever god etterspørsel etter leiligheter i prosjektet. Blant annet er det en god del som ønsker å flytte internt i Ladebyhagen, gjerne til en enten større eller mindre leilighet i de nye byggetrinnene.

– Men vi fikk en utfordring da salget av det neste byggetrinnet startet. Salgsstarten skjedde samme dag som landet stengte ned på grunn av koronapandemien, slik at de ble noen måneder uten salg. Vi måtte jobbe ganske hardt for å kunne komme i gang med byggingen, og etter hvert har vi kommet oss opp på et nivå vi er komfortable med,

Prosjektleder Glenn Jacobsen fra Skanska tilføyer at også for entreprenøren bød koronapandemien på utfordringer.

– Det startet jo i mars i fjor, da vi var på en topp i produksjonen og hadde det ganske hektisk med fremdriften innvending. Men vi klarte raskt å ta de nødvendige smitteverntiltakene, og vi er fornøyde med at vi har klart å unngå smitte. For øvrig har vi heller ikke hatt fraværsskader under arbeidet, slik det skal være. Og til tross for koronaproblemene overleverte vi til avtalt tid, noe vi er fornøyde med, sier han.

Godt samarbeid

Både Reiten og Jacobsen sier det har vært godt samarbeid, også med underleverandørene i hele prosjektet. Godt samarbeid mellom OBOS og Skanska er en viktig suksessfaktor.

– Vi har fått frem et godt team som jobber bra sammen, og vi ønsker å fortsette på den måten. I det hele gir det en rekke fordeler at vi kan bruke de tidligere leverandørene og samarbeidspartnerne, blant annet ved at man tar med seg de gode erfaringene fra tidligere. Det har vært en godt samkjørt produksjon i alle ledd, og hele prosjektet har gått meget bra, sier Reiten.

I de to første byggetrinnene var daværende Reinertsen entreprenør, mens Skanska skal stå for resten av prosjektet. Det er for øvrig ikke de samme arkitektene i hele prosjektet, for byggetrinnene i den nordlige delen er det Per Knudsen Arkitekter som har oppdraget.

Mye er likt

Bygningsteknisk er svært mye likt. Glenn Jacobsen forteller at det er plasstøpt fundament og plate på mark, mens vegger i kjelleren også er plasstøpt. Fra 1. etasje og opp har man brukt prefab konstruksjoner i betong og stål, også dette er identisk med det forrige byggetrinnet.

– Den største forskjellen i råbyggfasen er at vi har plasstøpt også veggene oppover i etasjene. Vi ser at det går like fort for oss. Vi bygger også klimaveggene på samme måte som tidligere. Det er brukt baderomskabiner, men det er valgt ny leverandør på badekabiner på byggetrinn 4 – Norac. På byggetrinn 2 og 3 er det Parmarine som er brukt. I det hele er det veldig mange av leverandørene fra de tidligere byggetrinnene som er med videre, sier han.

Alle leilighetene har egen balkong, takterrasse eller markterrasse. I hele prosjektet er det anlagt et skjermet grøntområde, med trær og busker, plen, benker og gangveier. Det er dessuten anlagt lekeplass med klatrestativ, husker og sandkasse.

Smarthus som standard

Energiløsningene er som i de tidligere byggetrinnene, men det er mange fremtidsrettede løsninger i dette byggetrinnet, blant annet har det fått smarthus som standard. Det vil gjøre det enklere for beboerne å styre for eksempel varme og lys. Dette skjer fra en app, og vil kunne brukes også når man er bortreist.

Oppvarming av leilighetene skjer ved hjelp av vannbåren gulvvarme, basert på fjernvarme.

– Men det er også verdt å nevne at blokkene i det neste byggetrinnet, det femte, vil bli BREEAM-sertifisert. Så vidt vi vet blir dette blant de første boligene i Norge som bygges slik, og i hvert fall de første i Trondheim, sier Reiten. Og tilføyer at Skanska har både kompetanse og erfaring når det gjelder å bygge etter BREEAM.

Selv om bygningene har klare fellestrekk i hele Ladebyhagen er det naturligvis også gjort noen endringer i tilpasninger siden et nytt arkitektfirma har overtatt for den nordlige delen.

Denne jobben gjøres av PKA Arkitekter, blant annet av Bjarni Thorgrimsson sammen med Eivind Bjørbekk. Thorgrimsson peker på at de to blokkene i byggetrinnet ligger i et område som potensielt er støyutsatt.

– Dette, sammen med at Lade har en urban situasjon, ligger bak at vi har lagt vekt på å skape gode og solrike uteområder. Vi har også valgt å bruke tre og puss i fasadekledningene, vi tenker oss at vi skal variere fargebruken i de tre siste byggetrinnene etter hvert som området blir fullført.