Ladebyhagen – BT 2

\DCIM\100MEDIA\YUN00096.jpgDe to prosjektlederne for Ladebyhagen byggetrinn 2, Odin Damås fra Skanska (t.v.) og Torkild Lenes fra OBOS.De to prosjektlederne for Ladebyhagen byggetrinn 2, Odin Damås fra Skanska (t.v.) og Torkild Lenes fra OBOS.\DCIM\100MEDIA\YUN00088.jpg\DCIM\100MEDIA\YUN00094.jpg\DCIM\100MEDIA\YUN00097.jpg

Området Lade/Lilleby, som tidligere kunne beskrives som et slitent industriområde, er nå i ferd med å få nytt liv som et blomstrende og vitalt boligområde, nesten som en ny bydel i Trondheim.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Bolig – leiligheter i sameie

Bruttoareal: 18.000 kvadratmeter (derav 1000 kvadratmeter næringslokaler og 4000 kvadratmeter parkeringskjeller)

Byggherre: OBOS Nye Hjem og OBOS Forretningsbygg

Totalentreprenør: Skanska Norge (Samspill/totalentreprise)

Kontraktsum eks. mva.: 250 millioner kroner

ARK: Voll arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB: Aas-Jakobsen Trondheim | RIByFy: Rambøll | RIBr: Sweco | RIGeo/RIMiljø: Multiconsult | RIVA: Vianova Trondheim | RI akustikk: Brekke og Strand Akustikk

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhus: Arne Hernes | Glass/alu: R. Daaland | Taktekking: IcopalTak | Smedarbeider: Midnordic | Maler: Sandå Stjørdal | Vinduer: Nordan | Innerdører: JeldWen | Prefab betong: Contiga | Stål: Skanska Stålfabrikken | Mur/puss/flis: Bugge | Stein i parkeringskjeller: Lintho Steinmiljø | Branntetting: RH Prosjekt | Heis: Reber Schindler | Badekabiner: Parmarine | Kjøkken/garderobe: HTH | Sportsboder: Troax | Parkett: Bo Andren | Elektro: Vintervoll | Rørlegger: Rørfunn | Ventilasjon: Trondheim Luftteknikk | Sprinkler: Sprinkler Midt-Norge | Lås & Beslag: Abra | Systemhimling: Modulvegger

Ett av bidragene til denne forvandlingen kommer fra OBOS, som i samarbeid med Skanska nå er i ferd med å avslutte byggetrinn to av prosjektet Ladebyhagen.

I alt skal Ladebyhagen kunne tilby omkring 600 leiligheter, i et attraktivt nabolag med kjøpesenteret City Lade og det store idrettsanlegget på Ladesletta som nærmeste naboer, med frilufts-

områdene og Ladestien innen gangavstand, samt vei til sentrum.

Lett å selge

Foreløpig er byggetrinn 1 og 2 fullført og beboerne har flyttet inn. Torkild Lenes, som er prosjektleder for byggherren OBOS forteller at i byggetrinn 2, som består av tre blokker samlet rundt et felles grøntområde, er det 133 leiligheter.

– Arbeidet med byggetrinnet startet i mai 2015. Og allerede mot slutten av 2016, altså et halvt år før det var ferdig, var det utsolgt, sier han, og forteller om stor interesse for denne type boliger.

– Den største kundegruppen er personer i alderen rundt 60, som gjerne har solgt en enebolig og ønsker å flytte inn i noe lettere. Vi ser også at det er mange yngre i alderen mellom 20 og 30 som flytter inn her. Gruppen det er minst av er nok barnefamilier i mellomsjiktet, sier han.

Det teller nok positivt for mange som ville hit at nettopp Ladeområdet i Trondheim er kjent for å ha lite snø og tidlig vår.

Fint område

Odin Damås, prosjektleder for hovedentreprenøren Skanska, fremhever også beliggenheten som et pluss for dette området, selv om tett naboskap til blant annet det store kjøpesenteret City Lade ga en del utfordringer i byggefasen.

– For eksempel var logistikken og felles bruk av veinettet med de mange kundene som skulle til kjøpesentret en utfordring, men vi la vekt på god kommunikasjon med ledelsen for City Lade, og jeg vil vel si at det fungerte godt hele veien.

Det samme gjelder de som i sin tid flyttet inn i byggetrinn 1 i prosjektet, som også fikk en stor byggeplass som nærmeste nabo. Også her var god informasjon et viktig element, og han forteller om både informasjonsmøter og en egen blogg der det var mulig å følge fremdriften tett på.

– Vi har ikke fått negative reaksjoner, så det har nok vært vellykket, sier han.

Også når det gjelder HMS har det vært nødvendig med god planlegging og gjennomføring i et prosjekt som dette, og at man lyktes også her ser man blant annet at det ikke har vært noen fraværsskader.

– Vi har tross alt bygget tre blokker, og på det meste har vi hatt mellom 90 og 100 i arbeid inne på området, så dette er vi fornøyd med, sier han, og får støtte fra representanten fra OBOS i dette.

Gode leiligheter

Leilighetene i byggetrinn 2 varierer fra cirka 40 til 130 kvadratmeter, med priser som svinger fra 1,99 til 12,7 millioner. Det siste gjelder den største toppleiligheten, som nylig er lagt ut for resalg.

– Det har vært en klar tendens til at toppleilighetene er mest etterspurt, og deretter de minste toroms-leilighetene, sier Lenes.

Damås forteller at bygget er oppført med plater på mark som fundament og plasstøpt betong i kjelleretasjen, som blant annet består av 4.000 (av de totalt 18.000 kvadratmeterne) parkeringskjeller. Fra første etasje går man over til stål og prefab, med massive betongvegger mellom leilighetene. Det er stort sett plassbygde yttervegger i tre, med noe bruk av ytterveggelementer på deler av det midterste av de tre byggene. I fasaden er det utstrakt bruk av tegl, spesielt i de delene av fasaden som er synlig mot gatebildet.

Også næring

I tillegg til leilighetene er det også satt av omkring 1.000 kvadratmeter til næringslokaler, og Lenes forteller at OBOS skal inn i noe av dette.

OBOS ønsker å bidra til å ta et «grønt ansvar». Selv om det er bygget parkeringskjeller med en parkeringsdekning på 0,8 i dette byggetrinnet.

– Beliggenheten skulle være gunstig for å klare seg uten mye bilkjøring. Her er kollektivtransport så å si utenfor døra, og når det nye metrobuss-systemet kommer i Trondheim vil også metrobussen bli et enda bedre alternativ. For den som vil bruke det store kjøpesenteret vegg i vegg kan man gå dit i tøfler, så å si. I takt med at hele Lade-området er i ferd med å bli bygget ut, kommer det også stadig flere tilbud for eksempel i form av butikker og spisesteder og så videre i nærheten.

Heller ikke sentrum i Trondheim er langt unna, med gode muligheter for bruk av sykkel for å komme dit.

– Vi har anskaffet et antall el-sykler som står til disposisjon for beboerne, og det har vist seg å være populært, sier Lenes.

Høy kvalitet

Odin Damås forteller at boligene i Ladebyhagen er bygget med vekt på kvalitet, komfort og økonomi, og i tillegg til at alle nye krav til teknisk standard og energi er godt ivaretatt. Fasaden er utført i vedlikeholdsfrie materialer, som lys tegl og fasadeplater. Leilighetene har fått store vindusflater, med godt daglys som resultat. Alle boligene har egen balkong, takterrasse eller markterrasse. Balkongene og markterrassene har størrelse som varierer mellom 7 og 30 kvadratmeter, mens takterrassene kan være opptil 60 kvadratmeter. Mellom husene er det anlagt et flott og godt skjermet grøntområde, med trær og busker, plen, benker og gangveier. Det er dessuten anlagt en egen lekeplass med klatrestativ, husker og sandkasse.

Parkeringskjelleren er på 4.000 kvadratmeter, og fra denne er det mulig å ta heis til hvert bygg og hver etasje for adkomst til leilighetene. Hver av leilighetene har også fått en egen sportsbod i underetasjen.

Boligene blir levert med lyse HTH-kjøkken av god kvalitet, og med integrerte hvitevarer. Alle oppholdsrommene har parkett og en takhøyde på cikra 2,6 meter. Baderommene er flislagt, og har innlagte varmekabler. Leilighetene varmes opp ved hjelp av radiatorer og bruk av fjernvarme.

OBOSs planer omfatter utbygging av hele kvartalet, og det vil gi en kraftig oppgradering av hele nabolaget.

Tett samarbeid

Skanskas prosjektleder Odin Damås sier at man gjennom prosjektet har hatt et tett samarbeid.

– Det har det vært en interessant og utfordrende jobb. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med byggherren, og det er både artig og motiverende å arbeide sammen med dem. De kan dette faget, er bevisst på rollen sin og det er også positivt at de stiller krav til oss. Det siste gjelder jo også for de som skulle flytte inn i boligene. Dette sammen med våre dyktige håndverkere og samarbeidspartnere har ført til at vi leverer et godt resultat, og det viktigste for oss som entreprenør er jo at både byggherre og de som kjøper leilighetene er fornøyd, sier han.


Flere prosjekter