LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad er ikke enig i Norges Banks rentepolitikk. Mens sentralbanksjef Ida Wolden Bache ikke har varslet noen nedgang i styringsrenta før til jul i år, mener Bjørnstad at renta må settes ned allerede før sommeren. Foto: Cornelius Poppe / NTB
LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad er ikke enig i Norges Banks rentepolitikk. Mens sentralbanksjef Ida Wolden Bache ikke har varslet noen nedgang i styringsrenta før til jul i år, mener Bjørnstad at renta må settes ned allerede før sommeren. Foto: Cornelius Poppe / NTB

LOs sjeføkonom tror på rentekutt før sommeren

Selv om Norges Bank har signalisert at det ikke kommer noe rentekutt før tidligst sent i andre halvår, tror LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad at renta kan bli satt ned allerede før sommeren.

– Vi tror at rentene vil komme ned fordi norsk økonomi går svakere fremover, arbeidsledigheten vil øke og husholdningenes konsum vil falle. Så vi tror at Norges Bank blir nødt til å redusere rentene, kanskje allerede før sommerferien, sier han til Nettavisen.

Skjer ikke det, tror han kuttet vil komme rett etter sommerferien.

Bjørnstad har lenge vært kritisk til Norges Banks rentepolitikk og er uenig i at høyere internasjonal inflasjon skal føre til høyere arbeidsledighet og svekket familieøkonomi i Norge. Han mener den norske styringsrenta skulle ha ligget på 3 prosent, og ikke 4,5 prosent som nå.

Norges Bank har antydet et kutt før jul, og heller ikke Nordea Bank tror på noe kutt før i desember, men Bjørnstad er altså av motsatt syn.

Han mener at utviklingen i norsk økonomi blir svakere enn forventet, og at Norges Bank dermed blir nødt til å revurdere sine rentebaner. Hvis det skjer tror han på en rente på 3 prosent ved utgangen av 2025.

Fredag slapp Teknisk beregningsutvalg (TBU) sine foreløpige tall, som viste at det i snitt var en reallønnsnedgang på 0,4 prosent i fjor, samt en prognose på en prisvekst i år på 4,1 prosent. Tallene brukes som grunnlag for å skape en felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når det skal forhandles om årets lønnsoppgjør.

Først tirsdag får vi vite hvilke krav LO går inn i årets lønnsforhandlinger med, men at arbeidstakerorganisasjonene forventer et reelt lønnsløft og økning i kjøpekraft etter tilbakegang over flere år, er hevet over enhver tvil.