L2 arkitekter sammen med KOHT arkitekter og Sweco er kåret som vinner av plan- og designkonkurranse om nytt kommunehus, kulturhus og kirke i Klepp med forslaget Kleppr. Illustrasjon: L2 arkitekter/KOHT arkitekter
L2 arkitekter sammen med KOHT arkitekter og Sweco er kåret som vinner av plan- og designkonkurranse om nytt kommunehus, kulturhus og kirke i Klepp med forslaget Kleppr. Illustrasjon: L2 arkitekter/KOHT arkitekter

L2, KOHT og Sweco vant konkurranse om kommunehus og kirke i Klepp

L2 arkitekter sammen med KOHT arkitekter og Sweco er kåret som vinner av plan- og designkonkurranse om nytt kommunehus, kulturhus og kirke i Klepp med forslaget Kleppr.

Det skriver L2 i en pressemelding onsdag.

– Juryen har kommet fram til at Kleppr er det beste forslaget og gratulerer L2 med KOHT arkitekter som vinner. Nå ser vi fram til å jobbe videre med justeringer og detaljer sammen med vinneren, sier juryformann og Klepp-ordfører Sigmund Rolfsen.

Vinnerforslaget er, ifølge arkitektene bak Kleppr, tenkt som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, rom og møteplasser.

Som overordnet grep anbefaler de å plassere kirken frem mot Solavegen i syd med litt avstand til eksisterende bygg, og kultursalen mot nord tett inntil det gamle rådhuset fra 1970-tallet.

I forslaget bidrar kirken til å definere gaterommet, og en innvendig hovedgate i øst-vest-retning skal binde alle hovedfunksjoner som kirke og kultursal i nybygg samt bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber og administrasjon i eksisterende bygg sammen.

Brutto areal er 8.000 kvadratmeter. Bygget skal etter planen ferdigstilles i 2025.

Det var 35 team som søkte om å være med på konkurransen. Av disse ble de fire teamene L2 arkitekter og KOHT arkitekter; Atelier Oslo og Trodahl arkitekter; Longva arkitekter og arkitekt Einar Dahle, samt HRTB arkitekter, valgt ut til å delta.