L2 Greencarrier

Abygglogo

Abygglogo

Stabillogo

Stabillogo

AMGmontaza

AMGmontaza

Walan

Walan

Moss Næringspark fortsetter å vokse, der A Bygg Entreprenør AS nettopp har ferdigstilt nok et lager- og logistikkbygg for Fabritius Gruppen AS. Denne gangen er det Greencarrier Shipping & Logistics AS - et av Nordens største privateide selskap innen globale transportløsninger – som legger beslag på den ene halvdelen av det drøyt 23.000 kvadratmeter store bygget.

Fakta

Sted: Moss

Prosjekttype: Lager- og logistikkbygg

Byggherre: Fabritius Gruppen

Byggherreombud: WSP Norge

BRA hele bygget: 23.333 kvadratmeter, Greencarrier Shipping & Logistics del: cirka 11.600 kvadratmeter

Totalentreprenør: A Bygg Entreprenør

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

Rådgivere: BREEAM AP og BREEAM Økolog: Itech l BREEAM RITB: Borge Prosjektadministrasjon l RIB: Stabil l RIBR: Firefly l RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIVA: Norconsult l RIEn: AFRY Norway l RIV rør: Structor l RIE: Installatøren Fredrikstad l RIV vent: Bryn Byggklima

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Walan Maskin l Fasader og vinduer: AMG Montaza l Gulvstøp: Linotol / Gulventreprenøren l Flis- og murarbeider: Herregårdsmur l Gulvbelegg, flytsparkel og maling: ATG l Maling: I og D Maler l Tømrerarbeider: LB Bygg l Sprinkling: Aqua Tech l Heis: Starlift l Trucker og lifter: Ådalen Truck l Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning l Diesel: Østfold Olje l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Elektro: Installatøren Fredrikstad l Prefab råbygg: Contiga / Carl Gustav Solutions l Dører, lås og beslag: Lexow l Blikkenslager: Terje W Granstrøm l Kontorfronter og himlinger: System 1 l Flettverksgjerde: Rosing l Trapper og rekkverk: Ipoa

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien.

– Vi kjøpte denne tomta da vi kom inn i Moss Næringspark i forbindelse med at vi ferdigstilte lager- og logistikksenteret til Europris i 2019, også da med A Bygg som totalentreprenør, sier prosjektsjef i Fabritius, Geir Apeland om tomta på 57 mål. A Bygg eies av Fabritius Gruppen.

Fabritius har skrevet kontrakt med Greencarrier på del A, som nå er overlevert. Del B er så langt ikke leid ut, og overleveres byggherre som en white box.

– Det vil si at det er bygget og klargjort som ferdig lager med tilhørende fasiliteter som garderober, lagerkontor og miljøstasjon, mens mesaninen foreløpig ikke er kontorisert. Her leveres det teknisk anlegg klart til innredning etter leietakers innredningsønsker og spesifikasjoner. Vi er i kontakt med flere interessenter for denne delen, så vi regner ikke med store utfordringer med å få på plass leie-
takere, forklarer Apeland.

I motsetning til nevnte Europris på nabotomta, er ikke dette bygget prosjektert med inn- og utporter med gjennomgående flyt av varer og med dertil avanserte systemer for lagerautomasjon. Greencarrier frakter i hovedsak større kolli. De 12 lasteportene pluss en stor kjøreport er derfor plassert kun mot øst.

– Her er det åpne haller med teknisk infrastruktur for å kunne montere reoler, samtidig som man kan ha block stacking (varer eller paller satt rett på gulvet, journ. anm.), forklarer A Byggs prosjektleder Marius Thorkildsen-Rønvik.

A Bygg opparbeidet tomta samtidig som de etablerte byggeklar tomt for Europris. Forberedende arbeider kom i gang i mars 2021, med fysisk oppstart i mai. Thorkildsen-Rønvik forteller at grunnen besto av mye fjell, og at man valgte å legge bygget på kote 51. Gjenbruk av masse fra byggegropa og fall fra lasteportene bidro til at prosjektet gikk i massebalanse.

– Vei, vann og avløp er etablert etter kommunal standard. På grunn av overvannssituasjonen er det ikke tillatt å slippe vann på det kommunale nettet; alt skal fordrøyes på egen tomt. Vi ser oftere at vann- og avløpsprosjektering må være komplett før innsendelse av IG, sier han.

Betongsøyler

Thorkildsen-Rønvik forteller at det valgte bæresystemet avviker noe i forhold til tradisjonelle lager- og logistikkbygg.

– Her valgte vi stål og prefabrikkerte betongsøyler. Ulempen er at betongsøyler på 45x45 – i forhold til stålsøyler på 30x30 centimeter – blir så kraftige at man mister noen pallplasser. Det utgjør jo 15 centimeter begge veier. Fordelen er at de er så robuste at de tåler påkjørsler bedre. Ellers er det brukt innspente søyler. Fasaden er sandwichelementer, bortsett fra i hovedinngangspartiet og på mesaninen. Der ble det satt inn klimavegger, forteller Thorkildsen-Rønvik.

A Bygg er en av landet største entreprenører på denne typen prosjekter, og har naturlig nok lang erfaring i tidlig å identifisere eventuelle problemområder – og ta nødvendige grep i forkant. Spesielt er det viktig å ta hensyn til vedlikeholdet av de store takflatene.

Tak og slukbrønner

– Selv om hallene er innredet med reoler, så ønsker vi å komme til med lifter for å inspisere slukbrønnene fra innsiden. Store tak medfører bevegelse med en nedbøyingsfaktor. Ofte beveger slukene seg, mens rørene gjør det ikke. Når det smelter og kommer som slush, oppstår det kondens. Vi unngår å plassere slukstakken vertikalt rett oppi et sluk, men velger heller å legge den vertikalt slik at den kan være med på nedbøyingen. I tillegg festes takslukene i spesiallagde plater, montert i TRP-yttertaket, forklarer Thorkildsen-Rønvik.

Opprinnelig skulle hele bygget overleveres 1. februar 2022. Pandemi og dertil krevende materialleveranser forrykket planene. Thorkildsen-Rønvik forteller at generell logistikkflyt på verdensbasis og stålmangel ga store utfordringer når det gjaldt TRP-plater.

– Det var mangelvare overalt. I slutten av september i fjor manglet vi store deler av takplatene i del B. Vi tok ikke sjansen på å støpe uten tak, så vi måtte sende gulvstøperne hjem for en periode, forteller han.

– Jo, forsinkelse på materialleveransen førte til at vi i dialog med leietaker og A Bygg omdisponerte både ressurser og materiell slik at vi tok av leveransen på del B og prioriterte del A. Sammen med sine ue-er var A Bygg veldig løsningorienterte til å endre på arbeidsmetodikken og tekniske installasjoner. A Bygg gjorde en god jobb, og fikk justert produksjon og fremdrift slik at de klarte å få ferdig den kontraktfestede overleveringen, sier Apeland.

I tillegg til lagerarealer inneholder første etasje sjåførmottak og et terminalkontor med eget kjøkken. I den overliggende mesaninen er kontorarealer, kantine, toaletter og garderober. På takflaten i del A er det montert et solcelleanlegg.

BREEAM-NOR Very Good og miljøsertifisering

Apeland forteller at Fabritius er en godkjent Miljøfyrtårn-bedrift, og at også sertifisering med BREEAM-NOR er en del av selskapets miljøstrategi og bærekraftfremtid.

– I tillegg til kommende prosjekter som skal miljøsertifiseres, har vi også ansatt en egen miljø- og bærekraftskoordinator, der vi har en pågående prosess om sertifisering til BREEAM In-Use for bygg som tidligere ikke er sertifisert, sier Apeland.

Driftssjef i Greencarrier i Moss, Magnus Raab, forteller at de som leietakere la vekt på at det nye lagerbygget skulle være miljøvennlig med moderne miljøstandarder og blant annet ha solceller på taket.

– Greencarrier som speditør skal ha et miljøfokus – det ligger litt i navnet – med alt vi foretar oss. Men vi stiller også krav til transportørene våre om miljøvennlige driftsformer, og hvordan bygningene våre skal være, sier han.

– Det er ikke bare leietakere som etterspør miljøsertifisering. Men også banker og finansinstitusjoner når det gjelder grønne byggelån. Og, ikke minst, våre eiere. Det grønne skiftet er ikke påtvungent oss; det ønsker vi virkelig å være med på, forteller han.


Flere prosjekter