Foto: L2 Arkitekter/HUS arkitekter

L2 Arkitekter og HUS arkitekter inngår strategisk samarbeid

L2 Arkitekter AS i Oslo og HUS arkitekter AS i Trondheim vil bygge et slagkraftig arkitektmiljø gjennom et strategisk samarbeid.

– Vår samlede kompetanse, kultur og gjennomføringskraft vil gjøre oss til en selvstendig, uavhengig og foretrukket samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører i ambisiøse prosjekter som svarer på vår tids sentrale utfordringer, sier Jon Flatebø, daglig leder i L2 og Øyvind Hegvik, daglig leder i HUS, i en felles pressemelding.

De peker på at samfunnet i løpet av kort tid skal gjennomgå store endringer for å bli bærekraftig.

– Innen 2030 skal vi innfri FNs bærekraftmål og innen 2050 skal Norge være klimanøytralt. Samtidig skal vi stadig skape fysiske omgivelser av høy kvalitet for oss som mennesker. Vi mener at arkitektfaget og arkitektrollen er sentrale i prosessen med å utvikle mange av svarene på disse utfordringene, og at vi må ta en større rolle i prosjektene og prosessene vi deltar i, og ikke minst i samfunnsdebatten, sier Flatebø.

– Helhet og prosess er to kjerneområder i vår fagkompetanse som arkitekter, som vi styrker gjennom vårt samarbeid. Denne kompetansen vil vi synliggjøre og tilby våre oppdragsgivere og samfunnet rundt oss, legger Hegvik til.

Samarbeidet innebærer at de vil ha 60 arkitekter fordelt på Oslo og Trondheim.

– Med dette vil vi kunne ta på oss store og komplekse prosjekter i hele landet. Sammen vil vi møte fremtidens utfordringer i et stadig mer spennende og komplekst marked, sier Flatebø og Hegvik.

L2 Arkitekter AS ble etablert i 1986 og har for tiden 27 medarbeidere, mens HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og har 31 medarbeidere.

Øyvind Hegvik (t.v.) og Jon Flatebø.