L2 arkitekter styrker ledelsen. Fra venstre Helge Næs, Thomas Gevelt Løvdahl og Mikael Ross.
L2 arkitekter styrker ledelsen. Fra venstre Helge Næs, Thomas Gevelt Løvdahl og Mikael Ross.Foto: L2 arkitekter.

L2 arkitekter får ny daglig leder

Thomas Gevelt Løvdahl blir partner og ny daglig leder i L2 arkitekter fra årsskiftet, mens Helge Næs og Michael Ross er nye partnere i arkitektselskapet.

Thomas Gevelt Løvdahl, Helge Næs og Michael Ross har bred prosjekteringserfaring, et brennende engasjement for faget og vil være med i den videre utviklingen av L2, skriver selskapet i en melding.

Thomas Gevelt Løvdahl blir ny partner og overtar som daglig leder fra årsskiftet 2021/2022. Han har jobbet i L2 siden 2006, og har vært assisterende daglig leder siden 2020.

L2 arkitekter skriver i meldingen at Løvdahl har gode lederegenskaper som vil styrke kontoret både internt og mot eksisterende og framtidige oppdragsgivere.

Helge Næs blir ny partner. Han har vært ansatt hos L2 i over 20 år og har hatt hovedansvaret for en rekke store prosjekter innenfor kultur, undervisning, industri og samferdsel.

Ifølge arkitektselskapet vil Næs primært være kontorets ansikt utad innenfor områdene samferdsel og industri, samt kontorets satsning på bærekraft.

Michael Rossblir også ny partner. L2 arkitekter skriver i meldingen at han gjennom mange år har vært en av kontorets viktige arkitekter med lederansvar for store komplekse bygg både innenfor undervisning og kultur.

Ross vil fortsatt være sentral på ledelse av store prosjekter, men også få ansvar for utvikling av kontorets satsning på området transformasjon, står det i meldingen.

– Vi har et veldig dyktig team av arkitekter på kontoret, som vinner konkurranser og gjennomfører arkitektur med høy kvalitet. L2 jobber med noen av de viktigste byggeoppgavene i samfunnet som undervisningsbygg, kultur- og idrett og infrastruktur-prosjekter. Med en forsterket ledelse skal vi bygge på dette og utvikle L2 til å bli et enda sterkere fagmiljø i møte med fremtidens utfordringer, kommenterer daglig leder Jon Flatebø