Foto: Thor Ørebekk, Kynningsrud Nordic Crane ASFoto: Thor Ørebekk, Kynningsrud Nordic Crane ASFoto: Thor Ørebekk, Kynningsrud Nordic Crane AS

Kynningsrud Nordic Crane vant europeisk pris for spektakulær berging

Kynningsrud Nordic Crane gikk til topps i kategorien "teleskopkraner opptil 120 tonn" på ESTA 2020 Awards for løft og løsning av et løfteoppdrag i Namsskogan sommeren 2019.

Oppdraget gikk ut på å berge flere godsvogner som hadde sporet av på et sted som var utilgjengelig via vei, men Kynningsrud Nordic Crane fant en løsning. Bergingen ble premiert med førsteplass i konkurransen, som tiltrakk deg rekordstor deltakelse blant kran- og transportselskaper fra hele Europa, skriver Kynningsrud Nordic Crane i en pressemelding.

- Vi er veldig glade for utnevnelsen, spesielt siden vi møter konkurranse fra hele Europa, sier daglig leder i selskapet Kynningsrud Nordic Crane AS, Eirik Kynningsrud en pressemelding.

- Da avsporingen skjedde ble vi kontaktet av Vy Berging og Beredskap, som vi har hatt godt samarbeid med over lang tid. De vet at vi har den nødvendige ekspertisen som skal til for å finne gode og kreative løsninger også for krevende løft, forteller han.

Godsvognene hadde sporet av mellom skinnegangen og en liten elv langt utenfor allfarvei, og uten tilgang til bilvei måtte man ta i bruk kreative løsninger til for å få fraktet to 90-tonns mobilkraner til stedet.

- Løsningen var å frakte mobilkranene til stedet på jernbane med vogner som normalt benyttes til frakt av brannvogner. For å ikke overstige maksimal vekt for disse vognene måtte motvektene fraktes separat, forklarer Kynningsrud i meldingen.

Etter en stund kunne andre tog passere på den trange plassen, til tross for to mobilkraner i jobb på stedet.

- Vi brukte våre smaleste kraner med god løftekapasitet og forberedte mange oppstillingsplasser langs jernbanesporet for å sørge for at togtrafikken kunne komme i gang igjen, forklarer han videre.

Han berømmer prosjektleder Thor Ørebekk, som sto for både planlegging og gjennomføring av prosjektet, for innsatsen, og roser det to kranførerne Magnus Orø og Jan Erik Mosengen.