I ledergruppene til de 20 største entreprenørene i Norge er kvinneandelen på 19 prosent. I styrene til de samme entreprenørene er kvinneandelen på 22 prosent.

I ledergruppene til de 20 største entreprenørene i Norge er kvinneandelen på 19 prosent. I styrene til de samme entreprenørene er kvinneandelen på 22 prosent.

Kvinneandelen i byggenæringen - Et lite stykke på vei

I ledergruppene til de 20 største entreprenørene i Norge er kvinneandelen på 19 prosent. I styrene til de samme entreprenørene er kvinneandelen på 22 prosent. Dette er omtrent på linje med resten av norsk næringsliv. Men fortsatt er det flere av entreprenørselskapene som ikke har kvinner representert i toppledelsen.

De neste dagene vil Byggeindustrien belyse mangfoldet i byggenæringen og de utfordringene og mulighetene som ligger der.