Kvartal 33

Et av Lillestrøms nyeste boligprosjekter har brakt et nytt nivå av sprek og moderne arkitektur til boligkjøperne
i Skedsmo kommune.

Fakta

Sted: Lillestrøm

Prosjekttype: Bolig og næring

Bruttoareal: 19.986 kvadratmeter

Byggherre: Kvartal 33 / Veidekke Eiendom

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør / Seby (arbeidsfelles-
skap)

Kontraktsum eks. mva.: Ca. 300 millioner kroner

ARK: Arkitektene Fosse og Aasen

LARK: IN`BY

Rådgivere: RIV: Norconsult l RIE: Ekom l RIVA: Rambøll l RIB: WSP Engineering (stål og plasstøpt betong over kjeller) og ÅF Engineering (plasstøpt kjeller) l RIG: Løvlien Georåd l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RIBR: Egil Berge l RIByfy: Erichsen & Horgen l Rystelsesmålinger: Structor Oslo / Bergcon

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Dobloug Entreprenør l Forskaling: Stenby & Olsen l Oppmåling: Geomatikk Survey l Betong prefab: Block Berge Bygg l Stål: Åkrene Mek. l Plattendekker: Thomas Betong l Gulvstøp: Tiller Vimek l Kjerneboring: Mimax l Rør: Østlandske VVS l Ventilasjon: Oras / Dozer Ventilasjon l Elektro: SEKO Elektro l Avfallsanlegg: Envac Norge l Heis: Otis l Brannisolering: Firesafe l Fasader: ABC Pussteknikk l Gulvavretting: BWH Gulvavretting l Tømmer: Noveta l Taktekker: Nortekk l Badekabiner: PB Badrum l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Byggevarer: Optimera l Montasje ytterdører: DOVM l Epoxybelegg: Oslo Epoxybelegg l Flislegger: Leif Runars l Fuger: Øyans og Schie Fuging l Gasspeis: Peisselskabet l Himling: Rovik Montasje l Gulvbelegg: Intep l Isolasjon: Sundolitt l Kjøkken: HTH l Lås og beslag: Dormakaba l Maler: Malerfirma Edvardsson l Modulvegger: Modulvegger Oslo l Parkett: Bo Andrén l Solskjerming: Hunter Douglas Norge l Glassfasade: Alupoint l Rekkverk: Sagstuen l Stål og metall: Norsk Stål l Vinduer og balkongdører: NorDan

1.800 kvadratmeter næring er kvartalet et flott sted både å bo og jobbe.

Byggherre Veidekke Eiendom og totalentreprenør Seby er begge fornøyde med prosjektet, som også har blitt godt mottatt av brukerne.

– Vi er kjempefornøyde, både med uttrykket og de kvalitetene vi leverer til kundene våre her. Og den måten Seby har håndtert kundene på, har også vært fantastisk bra, sier prosjektleder Herman Engesgaar i Veidekke Eiendom og byggherreselskapet Kvartal 33 AS.

Ikke A4

Prosjektleder Jo Andersen i Seby, forteller at totalentreprenøren også er godt fornøyd med utbyggingen, og at beboerne også har god grunn til å være det samme.

– Jeg vil ikke si at dette er normal boligstandard. Hvis du ser på utomhusarealene, med granitt, en flott lekeplass og med den arkitekturen vi har her, er nok dette et knepp opp fra normal boligstandard. Det er ikke ofte du ser så påkostede uteområder i et boligprosjekt, sier Andersen.

Det er lagt inn en rekke ekstra kvaliteter i prosjektet. Foruten utomshusarealene må også den arkitektoniske fremtoningen til bygget regnes som noe ekstra for beboerne. Her har Arkitektene Fosse og Aasen gått inn for spennende vinkler og overheng, med hvit og grå murpuss, innslag av tre og store glassflater.

– Arkitekturen her er ikke A4. Vi har blant annet et torg som går inn under et av byggene her, og det er lagt inn strenge krav, sier Herman Engesgaar i Veidekke Eiendom.

Jo Andersen i Seby understreker at det har vært lite repetisjon på prosjektet, og at utformingen har krevet sitt av utbyggerne.

– Det er gjort en del arkitektoniske grep for å gi det et spesielt uttrykk. Utformingen av bygget har krevd to tårnkraner på plassen gjennom byggeperioden, men utover det, er det ikke noen spesielle utfordringer med arkitekturen her annet enn at det bygges i litt høyere standard enn på en normal blokk, sier han.

Kjøpesterke beboere

De to prosjektlederne forteller at materialvalget inne i leilighetene er lagt på et nivå som skal appellere til en brukergruppe med litt større kjøpekraft. Både parketten innendørs og tregulvene på balkongene er av høy standard, og kjøkkenene er høyglans fra HTH. Baderomskabinene har store 30 ganger 60 centimeters fliser.

I tillegg til at det i utgangspunktet er gjort flere spesielle grep i materialvalg og i utformingen av bygget, har beboerne også fått flere muligheter til omfattende tilvalg og tilpasninger av boligene.

– Vi har definitivt lagt oss på et høyt nivå her for å selge til akkurat den kundegruppen som har kjøpt her, bekrefter Herman Engesgaar.

En ekstra kvalitet som også er lagt inn, er solavskjerming på alle vinduer i leilighetene.

– Mange bruker fortsatt bare glasset til å skjerme sol, men dette er nok fremtiden, sier Jo Andersen.

Byggeprosjektet, som startet med riving av noen eneboliger og boliger ombygd til kontorer i juni 2015, har bydd på en rekke utfordringer for utbyggerne. Byggestart i september 2015 var også startskuddet for den vanskeligste delen av prosjektet, nemlig grunnarbeidet.

Kvartal 33, i likhet med store deler av Lillestrøm, står på leiregrunn med altfor langt ned til fjellet for å pele bygget til fjell. Det nesten 20.000 kvadratmeter store bygget står derfor på 425 friksjonspeler på til sammen 20.000 meter.

– Ja, det er ei skikkelig nålepute under bakken. Vi boret 90 meter rett ned uten å nå fjell på denne tomten. Det var ikke noen overraskelse, men det er jo ikke et veldig godt utgangspunkt heller, sier Andersen tørt.

Grunnen har dog på ingen måte vært tørr, og bygging av en omtrent 5.500 kvadratmeter parkeringskjeller i to plan har vært utfordrende. Her har Seby måttet støpe grunnplaten i mange omganger for å få til spunten i den løse leiregrunnen.

I tillegg til at de har bygget på vanskelig grunn, har plasseringen sentralt i Lillestrøm bydd på de utfordringer som naturligvis kommer av en slik plassering med tanke på logistikk, HMS og nabobelastninger.

Kvartal 33, som på det meste har hatt mer enn 250 mann i sving på én gang, har hatt én fraværsskade i byggetiden, og prosjektet mottok Sebys interne HMS-pris for god åpenhet og rapportering av uønskede hendelser.

– Vi valgte også å bygge bæresystemet til topps før vi startet tømrerarbeidene på prosjektet. Dette forsinker fremdriften, men det er et viktig HMS-grep som vi gjorde for å satse helhjertet på sikkerheten. Noe slikt er selvfølgelig avhengig av en byggherre som skjønner HMS-regimet vi har i Veidekke, og det har vi hatt her, sier prosjektleder Andersen.

Kvartal 33 er også blitt prosjektert i BIM fra bunnen av, noe som prosjektlederne blant annet forteller har vært svært nyttig for visualisering av prosjektet.


Flere prosjekter