Kvalitets- og miljørådgiver - Område Nord

Infrastrukturdivisjonen er Jernbaneverkets største divisjon og har et budsjett på ca. 8,2 mrd. Vi har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer av jernbanenettet og består av over 2000 engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Våre oppgaver er utfordrende og meningsfulle, og utføres av eksterne og interne aktører. Divisjonen er delt inn i seks geografiske områder, i tillegg har vi landsdekkende enheter som; Transport, Energi, Signal og tele, Plan og teknikk og Infrastrukturprosjekter. Vi ønsker oss flere kollegaer som vil jobbe med jernbane i en tid der det satses stort. Vil du være med?

Firma Jernbaneverket
FylkeNordland
StedNarvik
Søknadsfrist12.11.2015

Vil du jobbe som kvalitets- og miljørådgiver i et spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Som følge av stor aktivitet i Område Nord har vi behov for flere dyktige medarbeidere, og vi søker etter en rådgiver med erfaring fra tilsvarende virksomhet.

Stillingen inngår i et team innenfor fagene SHA, RAMS, kvalitet og ytre miljø i Prosjektenheten ved Område Nord og medfører et stort arbeidsspenn. Kvalitets- og miljørådgiveren skal bistå prosjektledere med å utarbeide planer og overvåke at planer blir fulgt. Stillingen rapporterer til prosjektleder.

Stasjonering er i Narvik, men oppfølging av prosjekter vil bli i hele Område Nord som omfatter Nordlandsbanen (strekningen Steinkjer-Bodø) og Ofotbanen. Reisevirksomhet må derfor påregnes.

Arbeidsoppgaver

Kvalitet:

 • Utarbeide og følge opp prosjekters kvalitetsplaner, samt prosjektinterne prosedyrer og prosesser der det er nødvendig
 • Bidra til at prosjekter gjennomføres i henhold til lover, forskrifter, standarder, Jernbaneverkets styringssystem og teknisk regelverk
 • Bistå prosjekter med utarbeidelse og oppfølging av kontrollplaner
 • Bistå prosjekter med kvalitetsspørsmål samt fremme forslag til forbedringsaktiviteter
 • Delta i prosjekters kvalitetssikringsprosesser og påse at nødvendig dokumentasjon utformes
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner i tråd med Jernbaneverkets styringssystem
 • Bistå prosjekter ved revisjoner og tilsyn fra eksterne tilsynsmyndigheter
 • Registrere og følge opp uønskede hendelser knyttet til kvalitetsavvik i Jernbaneverkets database Synergi

Ytre miljø:

 • Bistå prosjektledere med ivaretakelse av miljøhensyn og miljøkrav i prosjektene
 • Bistå prosjektledere i utøvelse av internkontroll i tråd med Jernbaneverkets styringssystem
 • Yte miljøfaglig rådgivning til prosjektledere, herunder nødvendige analyser og utredninger
 • Bistå i besvarelse av miljørelaterte henvendelser, utvikling av felles planer samt øvrige miljøfaglige leveranser for området/enheten
 • Kvalitetssikre at miljøvern er ivaretatt i konsekvensutredninger, risikovurderinger, reguleringsplaner og byggeplaner
 • Utarbeide og eventuelt kvalitetssikre miljørisikovurderinger, miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner

Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning og/eller erfaring med kvalitets- og miljøarbeid
 • God kompetanse innen ISO- standardene (9000- og 14000-serien)
 • Erfaring med opplæring/veiledning innen kvalitets- og miljøarbeid
 • Utdanning og/eller erfaring med risikobasert analysemetodikk
 • God kompetanse innen miljølovgivningen med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk
 • Innsikt i Jernbaneloven med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk er ønskelig
 • Sertifisering/erfaring med å gjennomføre kvalitetsrevisjoner er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring kan erstatte formell utdanning og kurs

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Ingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du må være strukturert og kvalitetsbevisst
 • Du må inneha stor arbeidskapasitet
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må være positiv og selvgående
 • Du må ha forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet

Vi legger vekt på lojalitet til Jernbaneverkets etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Personalbillett med NSBs tog

Stillingen lønnes etter stillingskode 1434 rådgiver eller 1087 overingeniør i lønnstrinn 55-64 som for tiden utgjør fra kr 466 800 til kr 549 400.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk på jobben her

Kontaktinfo:

Stein-Hugo Steffensen - Prosjektsjef (+47) 905 23372
Anette Søraas - HR-rådgiver (+47) 918 28221

Vis flere stillinger: