Kværnertoppen

Kværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga LandskapKværnertoppen i Kværnerbyen, Oslo, 11. februar 2020. Byggherre: OBOS Kværnerbyen Totalentreprenør: Vedal Entreprenør Arkitekt: Løvseth + Partner LARK: Dronninga Landskap

Fra reguleringsplanen ble vedtatt i 2005, og frem til nå har OBOS Kværnerbyen bygget 1.626 boliger på den tidligere industritomta i Kværnerdalen. Kronen på verket – både fordi det er det siste og det høyest beliggende boligprosjektet – er Kværnertoppen med sine 212 leiligheter fordelt på tre bygg.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Boligblokker

Bruttoareal: 25.000 kvadratmeter

Byggherre: OBOS Kværnerbyen

Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Kontraktsum uten merverdiavgift: 452 millioner kroner

Arkitekt: Løvseth + Partner

LARK: Dronninga Landskap

Rådgivere: RIV og utførende: GK Inneklima l RIE: Ing. Hallås l RIBR: Fokus Rådgivning l RIByFy, RI Energi: Norconsult l RIB: Seim & Hultgreen l RIG, RIM, RIVA: Multiconsult l RIA: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeid: Romerike Maskin l Gulvstøp: Hæhre Gulvstøp l Spunting: Kynningsrud Fundamentering l Sprøytebetong: Entreprenørservice l Betongarbeider: Stenseth & RS l Betongelementer: Norske Bæresystemer / Thomas Betong / Contiga l Oppmåling: Nerdrums Oppmåling l Adgangskontroll: Infobric l Avfallshåndtering: Ragn Sells l Badekabiner: Part l Murerarbeid: Stryken og Gudbrandsen l Flisarbeider: BBM l Fasade: Cembrit l Tømrerarbeider: Marbre Eiendom l Kjøkken og garderobe: Optimera l Systemhimling: Arne Himling l Trevinduer og balkongdører: Norgesvinduet l Innerdører: Swedoor l Lås og beslag: ASSA ABLOY Opening Solutions l Brannsikring: Oslo Brannsikring l Fugearbeider: Fugemesteren l Blikkenslager: Viggo Sandgrav l Gjerde: Gjerde- og Sikringsservice l Taktekking: HesselbergTak l Gulvavretting: RE Gulvavretting l Malerarbeid: Edvardsson l Parkett: Parkettpartner l Elektro: OneCo l Rør og sprinkling: Assemblin l Geomur: POGT l Heis: Schindler l Energioppfølgingssystem: Techem Norge l Rekkverk: Forefence/Sagstuen l Taksikring: Fallsikring l Sedumtak: Blomstertak l Vindu-/glassflatebehandling: Watec Solutions

– Jo, Kværnertoppen er det siste boligprosjektet for OBOS her i Kværnerbyen, bekrefter assisterende prosjektleder Marthe Sofie Andersen i OBOS Nye hjem.

– Mange mennesker har bodd med byggeplasser rundt seg i lange perioder. Det har vært utfordrende, også med tanke på logistikk. Men det er jo artig å få kunne være med på å bygge en ny bydel. Det er mange personer i OBOS Kværnerbyen som over mange år har jobbet mye med utviklingen av Kværnerbyen.

Kværnertoppen er plassert lengst sørøst i det store byutviklingsprosjektet Kværnerbyen, og er dandert mot de bratte skrentene i Ekebergåsen. Den krevende tomta med store høydeforskjeller, utfordrende grunnforhold og vrien innkjøring og logistikk, satte sitt preg på både prosjektering og gjennomføring for å få på plass de 25.000 kvadratmeterne som prosjektet består av.

Totalentreprenør, med en kontrakt på 452 millioner kroner eks. avgifter, har vært Vedal Entreprenør, mens Dronninga Landskap har vært landskapsarkitekt.

Løvseth + Partner har hatt ansvaret for den arkitektoniske utformingen. Ansvarlig arkitekt Morten Løvseth forteller at det har vært en tredelt prosess for å komme i mål. Innledningen var programmeringen fra OBOS Nye Hjem, der bestillingen opprinnelig lød på 360 kompakte leiligheter. Tomtas begrensninger gjorde det ikke mulig å få til, derfor ble antallet leiligheter vesentlig nedjustert.

– Den neste prosessen var knyttet til Plan- og bygningsetaten (PBE). Tomta er i randsonen til Kværnerbyen, der det fra nabolaget kom en del protester på rammesøknaden. Det førte til en utsettelse, mens vi omregulerte tomta, forklarer Løvseth.

Ble en tårnbebyggelse

Protesten var knyttet til form og høyder på prosjektet. Saken var innom både politisk behandling og hos Byplansjefen. Formen slik den er nå, med en sammenhengende bebyggelse langs Enebakkveien, men med en variasjon i byggehøydene, er knyttet til reguleringsplanen og samarbeidet med PBE. Trappingen i bebyggelsen ivaretar utsiktsforholdene mot bakenforliggende bebyggelse.

– Det kom inn krav om siktlinjer, som utgjøres av ti meters åpninger i bebyggelsen. Det er en bymessig utforming der vi hele veien følger gateløpene. Alle vridningene på plan er et resultat av tomtas begrensninger. Det gir en klassisk bystruktur som danner det store gårdsrommet, sier Løvseth.

I Multiconsults geotekniske redegjørelse pekes det på varierende grunnforhold, med løsmasser og kvikkleireforekomster. Som sikring ble det langs Enebakkveien brukt cirka 3.000 meter rørspunt, og om lag 1.800 kvadratmeter Z-spunt rundt resten av tomta.

– Vi brukte mye tid på å finne gode løsninger. Det ble også gjort en rekke sikringstiltak mot en barnehage i nord, for å sikre at belastningen av tomta ikke ville gi en utgliding i det området, sier Marius Monsen Ragnøy, prosjektleder i Vedal Entreprenør. Ragnøy overtok som prosjektleder i mai 2018, inntil da hadde prosjektansvarlig Øyvind Skoglund også fungert som Vedals prosjektleder.

Mye prefab

Den avlange tomta har nivåforskjeller på nesten 25 meter. Hvilende på stålkjernepeler består bærekonstruksjonen av noe plasstøpt, men i all hovedsak prefabrikkerte betongelementer, hulldekker og skallvegger.

– Med prefabrikkerte bad og betongelementer var det store laster som måtte fraktes inn. Dette krevde en velfungerende og effektiv byggeplass. I motsetning til de andre prosjektene i Kværnerbyen som har innkjøring fra vest, måtte vi benytte en bratt innkjøring ned fra Enebakkveien, med en skarp venstresving inn i Ingeniørveien – rett forbi en av Norges største barnehager. Derfor hadde vi med en streng sjåførinstruks om varsomhet i alle UE-enes og leverandørenes kontrakter, og en tett dialog med barnehagen, opplyser Ragnøy.

Arkitekt Løvseth bekrefter at det var utfordringer knyttet til fundamentering, økonomi og logistikk på den trange tomta. Topografien gjorde det vanskelig å få på plass innkjøringen til p-anlegget.

– Formen som PBE krevde gjorde det vanskelig å få til sjaktene til å gå opp. Vi måtte jo endre planløsningene etter hvert som baksiden av bygget forsvant inn i terrenget mot sør. Det førte blant annet til det var nødvendig å tegne om detaljene i fasadene hele tre ganger, sier han.

Medregnet den lavest beliggende p-kjelleren må det i alt 13 plan til for å ta opp høydeforskjellene fra laveste til høyeste punkt.

Gårdsrommet

– Utomhusområdene skiller seg ut fra andre av våre prosjekter. Den var utfordrende, som igjen betød at vi måtte legge inn ekstra ressurser i utformingen. Vi vet det kommer til å bli flott når grøntområder og klatreplanter får grodd seg til, sier Andersen om gårdsrommet som åpner seg mot vest.

De anlagte terrassene i det store gårdsrommet tar ikke bare de betydelige høydeforskjellene. De danner også ulike oppholdsarealer i utforming og bredde for lek og rekreasjon. For å holde det «på plass» og ramme inn arealene, er det brukt torvmurer mot sør, samt en utstrakt bruk av gabioner. Det er også etablert felles takterrasser på tre av takflatene.

Løvseth forteller at tredje steg i prosessen var gjennomføringsfasen med Vedal. Den ga mange innovative løsninger, og han nevner spesielt måten utfordringene med gabionene ble løst på. – Etter at betongmurene var støpt, skulle gabionene settes foran og fylles med småstein. De er to til tre meter høye og boltet fast. I stedet for den tidkrevende måten med å mate gabionene manuelt med småstein, fant Vedal på å fylle en grabb med småstein og mate den ovenfra. Da gikk det raskt, sier Løvseth.

Opprinnelig var det tenkt ramper i gårdsrommet for å innfri kravene til universell utforming. – Men hvis det skulle vært mulig å kjøre opp 25 meter med rullestol, ville det ikke vært tomt igjen, kun hundrevis av meter med ramper. Vi måtte helt opp til byplansjefen for å få dispensasjon. Nå kan bevegelseshemmede enten bruke gatene rundt, eller heis inne i byggene for å komme opp, sier Løvseth.

– Gjennomføringsmessig har det vært et svært ryddig prosjekt. OBOS Nye Hjem er enkle å forholde seg til, med raske og effektive beslutningsprosesser. Tatt i betrakting de krevende grunnforholdene og tomtas topografi, har vi fått det til innenfor de rammene vi hadde. Fremdriftsplanen er nesten ikke endret på siden vi lagde den i 2016, avslutter Ragnøy.


Flere prosjekter