Kutt for lærlinger

Regjeringen vil kutte 160 millioner kroner til yrkesopplæring. LO og NHO føler seg lurt, melder NRK.

Det finnes nå 35 000 lærlinger i landet. Regjeringens kutt på 160 millioner i tilskuddene til læreplassene tilsvarer 15 prosent. - Bedriftene vil bli mindre villige til å ta inn lærlinger, sier direktør Harry Bjerkeng i Håndverkbedriftenes Landsforening. Han tror kvaliteten på lærlingutdanningen vil dale. Kuttene ble vedtatt allerede under behandlingen av statsbudsjettet i fjor høst, men da fikk bedriftene inntrykk av at det dreide seg om mindre justeringer på grunn av lavere elevtall. - Vi føler oss lurt, sier Bjerkeng. Statssekretær Helge Ole Bergesen i Forsknings- og utdanningsdepartementet forstår reaksjonene fra næringslivet. - Den beskrivelsen som ble gitt av den forrige regjeringen, var nok en pen omskriving, sier han. Men regjeringen vil ikke snu i saken.