Kun én kommune har blitt overkjørt på vindkraft

I kun ett tilfelle er det gitt konsesjon til vindkraftutbygging der en kommune har sagt nei, viser tall fra NVE. Frp-vedtak slår inn åpne dører, mener flere.

I helgen vedtok Frps landsmøte å gå inn for at kommunene skal ha siste ord når det gjelder utbygging av vindkraft på land.

«Fremskrittspartiet vil i større grad vektlegge miljøhensyn i saker som omhandler vindmøller og skal ikke si ja til vindparker som ikke har lokal tilslutning i kommunestyrene i samtlige berørte kommuner» heter det i resolusjonen som ble vedtatt med stort flertall.

Men dette er å slå inn åpne dører, mener både Naturvernforbundet og SV.

– Dette er bare en videreføring av dagens politikk og vil ha lite å si, sier leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet til NTB.

Én kommune overkjørt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i alt 24 konsesjonssøknader på vindkraft til behandling. Av 244 søknader som er ferdig behandlet, har 39 fått konsesjon, viser en oversikt på NVEs nettsider.

– Vi har gitt konsesjon til bygging i fem kommuner som har vært negative, opplyser seksjonsleder for vindkraft i NVE, Arne Olsen, til NTB.

Samtlige klaget på vedtaket til Olje- og energidepartementet, der fire av kommunene fikk medhold. Dermed er det kun gitt tillatelse til bygging i én kommune som har vært negativ, nemlig Tromsø. Der skal det nå bygges en vindmøllepark med 67 turbiner på Kvaløya.

– I praksis har det vært praktisert en uformell vetorett for kommunene, sier Olsen.

I slutten av mars sendte NVE ut en plan for vindkraft på land på høring. I planen defineres 13 områder som egnet for vindkraft, som berører i alt 98 kommuner.

Motsatt problem

Derimot kan Frp-vedtaket, dersom det får tilslutning fra de andre regjeringspartiene, føre til stikk motsatt problem, nemlig at kommunene kan si ja til vindmøller på tvers av naturhensyn, påpeker Lundberg.

– Det blir ofte gitt konsesjon i kommuner som har sagt ja. Det største problemet er at man gir konsesjoner i områder der dette har altfor store konsekvenser for naturmangfoldet, mener hun.

Lars Haltbrekken i SV peker på at mange kommuner ønsker vindkraft.

– Skal de også få vetorett på å vedta vindkraft? I så fall står masse verdifull natur i fare for å ryke, sier han og viser til en fersk rapport fra FNs naturpanel som tegner et illevarslende bilde over konsekvensene av menneskers utnyttelse av naturen.

Heller ikke Arbeiderpartiet vil gi kommunene det endelige ordet.

– Vi ønsker ikke å innføre noen vetorett, men det er viktig å tillegge lokale hensyn og hensynet til miljø og natur betydelig vekt, sier miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide til NTB.

To tanker i hodet

Stadig flere tar nå til orde for at satsingen på vindkraft må skje til havs.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig: Vi må både sørge for mer fornybar energi og ta vare på naturen, sier Haltbrekken.

Det mener også et mindretall i Frp, som ønsker full stans i all vindkraftutbygging på land.

– Vi kan ikke industrialisere fjellene våre for å forsyne EU med strøm. Det er galskap, mener Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp, men ble nedstemt etter en opphetet debatt på landsmøtet søndag.

Der advarte flere topper i partiet, blant dem olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, mot å si nei til vindmøller på land.

Frykter smittefare

Haltbrekken frykter også smittefare dersom mer makt i slike spørsmål flyttes til kommunene.

– Norge har nå masse atomavfall som må lagres ett sted, men dette er det jo ingen kommuner som vil ha, sier han.