Noen arbeider på Saxegården pågår bak byggegjerdene fortsatt. Foto: Frode Aga

Noen arbeider på Saxegården pågår bak byggegjerdene fortsatt. Foto: Frode Aga

Kulturminnet sank 40 centimeter – utbedringen har kostet Bane Nor rundt 80 millioner

Kulturminnet Saxegården i Oslo satte seg med 40 centimeter og fikk store skader som en følge av Follobane-utbyggingen. Det har kostet rundt 80 millioner kroner å utbedre.