– Å ivareta kulturarven skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet, sier Kulturminnefondets styreleder Tine Sundtoft. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Kulturminnefondet deler ut 108 millioner kroner

Kulturminnefondet gir over 108 millioner kroner fordelt på 571 prosjekter rundt om i landet for å ta vare på viktige kulturminner.

Pengestøtten deles ut årlig for å bidra til at verneverdige hus, bygninger, båter og fartøyer, hageanlegg og kulturlandskap blir tatt vare på.

– Å ivareta kulturarven skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Dette er vern gjennom bruk i praksis, og bygninger som settes i stand og restaureres, fører til mindre miljøbelastning enn om det skulle blitt revet og erstattet med nybygg, sier styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet i en pressemelding.

1.127 søknader

Totalt har fondet behandlet 1.127 søknader, og 571 av disse har fått tilsagn om støtte.

Oslo mottar 9,2 millioner kroner fordelt på 34 prosjekter, mens Trøndelag mottar 7,6 millioner kroner fordelt på 56 prosjekter. Hordaland og Sogn og Fjordane, som nå utgjør det nye fylket Vestland, søkte om henholdsvis 47,8 og 17,3 millioner kroner. De er nå tildelt henholdsvis 9,2 og 6,1 millioner kroner.

Det nye fylket Viken, som er slått sammen av Akershus, Buskerud og Østfold, får nærmere 17 millioner kroner fra Kulturminnefondet.

Behandler søknader løpende

I motsetning til foregående år, hvor Kulturminnefondet har satt en søknadsfrist, behandler fondet nå søknadene løpende. De oppfordrer privatpersoner og frivillige lag og organisasjoner om å søke gjennom sin elektroniske søknadsportal.

– Mange vet ikke at de eier et kulturminne, og heller ikke at de kan søke Kulturminnefondet om penger til sitt prosjekt. Vi jobber opp mot fylkene for å øke søkerantallet, sier direktør Simon Bjørgen i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet ligger under Klima- og miljødepartementet og er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Fondet ble opprettet av Stortinget i 2002.