llustrasjonav brua utviklet avkart-og oppmålingskontoret i Trondheim kommune forbindelse med reguleringsarbeidet

Kruse Smith bygger gang-og sykkelbru i Trondheim

Kruse Smith har signert totalentrepriseavtale med Trondheim kommune om bygging av Bjørndalen gang-og sykkelbru.

Den nye gang-og sykkelbrua krysser to lokalveier i Bjørndalen og Dovrebanen, skriver Kruse Smith i en pressemelding.

- Vi ser frem til å gå i gang med dette oppdraget, og vi gleder oss til å kunne bruke våre erfaringer og kompetanse innen brubygging tilå gi myke trafikanter i Trondheim en tryggere transportvei, sier Finn Erik Espegren, avdelingsleder for anlegg og konstruksjon i Kruse Smith i meldingen.

Arbeidet med prosjektering er allerede i gang, og Kruse Smith har knyttet til seg AFRY som rådgiver i prosessen. Selve brobyggingen starter opp våren 2021. Brua får en total lengde på 180 meter.I tillegg til brua bygges gang-og sykkelveier på begge sider av brua med tilknytning til eksisterende gang-og sykkel nettverk.

- Brua bygges som en lanseringbru. Det innebærer at hele brukonstruksjonen bygges påen side og skyves over mot motsatt side. Denne måten å bygge brupå har vi god erfaring med fra blant annet E39 i Agder. Metoden sikrer at bruakan bygges uten at trafikk under må stanse opp. I tillegg er det tryggere for våre ansatte ved at vi får langt mindre arbeid ihøyden. Våre viktigste prioriteter vil alltid være sikkerhet for ansatte, publikum og miljøet, sier Espegren.

Hele bruprosjektet vil bygges etter modell. Det innebærer at alle tegninger og beskrivelser utarbeidesi 3D modeller, og at papirtegninger ikke forekommer. Ansatte ute på brua vil jobbemed iPader hvor de får all informasjon og hvor de kan zoome seg inn og ut etter behov.

Den nye gang-og sykkelbrua skal stå ferdig juni 2022. Prosjektet har en kontraktsramme på 100 millioner kroner, melder entreprenøren.