Kronstadparken

Local-caschjem

Brødrene Ulveseth AS har fullført byggetrinn 1
i Kronstadparken på Kronstad i Bergen. Det omfatter et bygg med 95 leiligheter, tre næringsareal og et parkeringsanlegg.

Fakta

Sted: Kronstad, Bergen

Prosjekttype:
Nybygg, bolig og næring

Kontraktssum: 139 millioner kroner

Bruttoareal: 15.500 kvm

Tiltakshaver:
Obos Ulveseth Kronstadparken og Kronstadparken Parkering

Totalentreprenør: Br Ulveseth

Arkitekt: Tveit Arkitektkontor

Rådgivere: RIB: Node l RIBr: Swecol RIV: Techmentor l RIE: Bergen Elconsult l RIAku og RIGeo: Multiconsult 

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Anko l Grunn, betong og tegl, mur og flis: Br. Ulveseth l Rørspunt: Brønn og Spesialboring l Plattendekker, trapper og Con-Form vegger, balkonger og svalganger: Con-Form l Gulvstøp/næring: Industrigulvspesialisten l Stålarbeid: Stål og Smed l Taktekking: Protan l Glassfelt: John Holvik l Vinduer og balkongdører: Nord-Vest Vinduet l Ståldører: Lande Mek Verksted l Leilighetsdører: Jømna Brug l Rekkverk: Format Glass og Stål l Innerdører: Swedoor l Blikkenslager: D-Blikk l Bodvegger: Ing Larson l Tømrer: Åsane Byggmesterforretning l Maler: BHB l Parkett: Bo Andren l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Elektro: Magnus M Thunestvedt l Ventilasjon: Bergen Air l Brann-
tetting: Bratex l Sprinkler: Brann og Sprinklerteknikk l Lås og beslag: Bergen Låsservice l Kjøkken: HTH l Heiser: ThyssenKrupp Bergen l Anleggsgartner: Anleggsgartner-
mester Wikholm l Asfalt: Vest Asfalt

Tiltakshavere for Kronstadparken er Obos Ulveseth Kronstadparken AS og Kronstadparken Parkering AS. Det første bygget i parken er tegnet av Tveit Arkitekt-kontor AS og Brødrene Ulveseth har utført bygge-arbeidene i totalentreprise. Kontraktsummen er 139 millioner kroner eks mva, og byggestart var i oktober 2011. Boligdelen i byggetrinn 1 var ferdig i desember i fjor. Grunnarbeidene på bygge-
trinn 2 er i full gang. Dette omfatter 220 leiligheter og et næringslokale.

15.500 kvadratmeter
Det første byggetrinnet i Kronstadparken har et samlet areal på 15.500 kvadratmeter og omfatter 95 leiligheter, tre næringsareal på til sammen 1.500 kvadrat-
meter og et parkerings-anlegg.

De 95 leilighetene varierer fra 29 til 115 kvadratmeter. Snittpris ved salg var 45.000 kroner per kvadratmeter. Prosjektsjef Truls Birkeland i Obos Ulveseth Kronstad-parken sier standarden er god. Det er parkett på gulv, hvitmalte gipsvegger, betong- eller gipshimlinger og flislagte bad. Kjøperne hadde mulighet for tilvalgsløsninger for oppgradering av leilighetene. På taket er det to store terrasser, en for alle beboerne og en reservert for leilighetene som vender mot Bjørnsons gate, siden disse ikke har egne balkonger eller terrasser. 66 av leilighetene har biloppstillingsplass i parkeringsanlegget under bygget. Bybanen passerer rett forbi bygget og det er kort vei til nærmeste bybanestopp.

De tre næringslokalene er på gateplan og Spar Kronstadparken og frisøren Saksedans har tatt i bruk sine lokaler.

Fjell og leire
Tomten er på 3,7 mål og har dels fjell og dels leire i grunnen. Truls Birkeland sier at det er sprengt ut et par tusen kubikkmeter fjell fra tomten. 2.200 tonn med forurensete jordmasser er kjørt til deponi på Fitjar, mens sprengsteinsmasser er kjørt inn på tomten.

– En mur inn mot byggegropen ble sikret med rørspunt. Det er lagt gasstett duk der en bensinstasjon lå for å sikre mot eventuell farlig damp, forklarer prosjektlederen.

Vinkelformet
Bygget er vinkelformet. Under bygget går det en kulvert for vann og avløp. Bærende konstruksjon består av plasstøpte vegger og plattendekker. Taket er flatt, isolert og tekket med folie. Fasadene har pussede sto-plater i hvitt, grått og oker. I første etasje er det forblending med mørk brun tegl. Næringslokalene har glassfasader. Tekniske rom er plassert i parkeringskjellwikholm

r og i korridorer.

Det er i snitt 35 cm isolasjon i taket og 20 cm i veggene. Vinduene er i tre med beslag av aluminium. U-verdien er på 1,1. Det er god tilkomst for å utføre vedlikehold i bygget. For å unngå helse-skadelig avdunsting er det brukt lavemitterende materialer. For å dempe lyd er det trinnlydsspalter under flisene i fellesarealer.

Fjernvarme
Oppvarming skjer med radiatorer i stue og kjøkken og rør i gulvet på bad. Bygget er tilkoblet fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 98/105 kWh. Leilighetene er i energiklasse Grønn B/C. Leilighetene har balansert ventilasjon med varme-gjenvinning. Det er et aggregat i hver leilighet, mens Spar Kronstadparken produserer overskudds-
varme som gjenbrukes i bygget. Om sommeren har butikken kjølebehov. Hele bygget er sprinklet. Næringslokalene har sentral driftskontroll. Det er søppelsuganlegg utenfor bygget. I forbindelse med utbyggingen har Obos Ulveseth Kronstadparken og Bara Eiendommer i samarbeid opparbeidet et nytt offentlig torg, Kronstadtorget.

Ingen fraværsskader
Truls Birkeland forteller at nærheten til Bybanen har vært krevende.

– Heldigvis har Bybanen vært utrolig hjelpsom. Den trange tomten har også vært krevende. Vi hadde ikke tilkomst til hele tomten i byggetiden, noe som stilte store krav til logistikk. Vi tar med oss nyttig lærdom om logistikk, samarbeid med Bybanen og kvalitetssikring og oppfølging av avviksbehandling i dette prosjektet, sier Birkeland.

Det er lagt ned 130.000 timeverk i prosjektet. Arbeidene er utført uten fraværsskader. De tre betonglærlingene Richard Røen, Jan Egil Ekse Thorsvik og Simen Elias Eriksen tok fagprøvene sine på Kronstadparken.

Gammelt og nytt
Sivilarkitekt Jostein Tveit i Tveit Arkitektkontor forteller at det arkitektoniske hovedgrepet i prosjektet var viktig å få en fin overgang fra den eksisterende bebyggelsen i Bjørnsonsgate til det nye bygget. Dette var også den største utfordringen for arkitekten.


Flere prosjekter