Kronen er på sitt svakeste siden før rentehevingen i desember, målt mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Kronen er på sitt svakeste siden før rentehevingen i desember, målt mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kronen på sitt svakeste siden før jul

Kronen er på sitt svakeste siden før rentehevingen i desember, målt mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere.

Kronen styrket seg betraktelig etter den siste rentehevingen 14. desember, og den holdt seg sterk i rundt to uker. Siden da har den sakte, men sikkert svekket seg igjen, målt mot I44-indeksen, som er en av Norges Banks foretrukne indikatorer på kronens styrke.

Torsdag endte I44-indeksen på 121,47 poeng. Det betyr at kronen er på sitt svakeste siden 13. desember, dagen før rentehevingen ble offentliggjort. Da var indeksen på 123,38 poeng.

Jo høyere tall på indeksen, jo svakere er kronen. Jo lavere tall, jo sterkere er kronen.

Så langt i år har kronen svekket seg med åtte prosent mot dollaren, til over 11 kroner, mens én euro er verdt 11,74 kroner, en svekkelse på nesten fem prosent siden nyttår.