Det nye politiske flertallet i Krødsherad kommune ville ikke at Veidekke skulle bygge ny skole likevel. Hva politikerne bestemmer seg for 14. desember gjenstår å se. Foto: Krødsherad kommune

Det nye politiske flertallet i Krødsherad kommune ville ikke at Veidekke skulle bygge ny skole likevel. Hva politikerne bestemmer seg for 14. desember gjenstår å se. Foto: Krødsherad kommune

Krødsherads kommunedirektør innstiller på å gå videre med Veidekkes skoleprosjekt

Veidekke kunne krevd mellom 10 og 30 prosent av kontraktssummen, ifølge kommunens konsulenter. Tirsdag bekrefter kommunedirektøren i Krødsherad at han anbefaler å gå videre med Veidekkes skoleprosjekt.