Den nye ledelsen hos Kristin Jarmund Arkitekter AS, fra venstre Kristin Jarmund, Tiffany Otis, Ola Helle, Graeme Ferguson, Rasmus Jørgensen, Geir Messel og Jonathan Alexander. Foto: Calle Huth.

Kristin Jarmund Arkitekter oppruster med fem nye partnere

Arkitekt Kristin Jarmund har besluttet å styrke kontoret med fem nye partnere. - Vi trenger flere krefter og friskt blod for å møte fremtidens utfordringer, sier Kristin Jarmund.

Etter 33 år i bransjen er tiden inne for et generasjonsskifte hos Kristin Jarmund Arkitekter. Kristin Jarmund selv fortsetter som kunstnerisk leder, men har nå invitert fem partnere inn i eierkretsen for å styrke ledelsen og sikre fremtiden i bedriften.

Kristin Jarmund Arkitekter har gjennom årene vært en tydelig aktør i bransjen med en markant designprofil. De seneste årene har oppgavene vokst og dermed også behovet for å dele lederansvaret.

- Med fem nye partnere ser jeg muligheten for å gjøre firmaet både mer robust og slagkraftig, og å vise bredde i videre utvikling og kundepleie. Vi har de siste årene jobbet med både store, ukonvensjonelle boligprosjekter og store og utfordrende næringsbygg. Vi liker de vanskelige oppgavene. Skal vi ta inn flere av disse oppgavene trenger vi flere gode hoder på toppen for å holde i trådene, sier Jarmund.

Den nye eiergruppen består av arkitektene Kristin Jarmund, Rasmus Jørgensen, Ola Helle, Geir Messel, Graeme Ferguson og Jonathan Alexander.

Rasmus Jørgensen trer inn som ny daglig leder mens Ola Helle har ansvaret for firmaets prosjektadministrasjon.

Kristin Jarmund fortsetter som kunstnerisk leder med overordnet ansvar for kontorets prosjekter og har ikke tenkt å trappe ned med det første.

- Jeg har fortsatt mange bygg i meg og er ikke klar til å legge pennen fra meg. Men det er en luksus å kunne overlate noe av ansvaret i trygge hender hos mine beste kolleger. Kontorets arbeid har alltid vært summen av alle de ansattes arbeid og det er naturlig å iverksette et generasjonsskifte nå som over en årrekke vil sikre at selskapet har en fremtid uavhengig av meg, sier hun.

De øvrige nye partnere har alle ledende roller med ansvar for kontorets største prosjekter. Dessuten utnevnes arkitekt Tiffany Otis til Associate.

Den nye ledelsen har igangsatt en større strategisk innsats for å utvikle kontorets profil fremadrettet.

- Vi er etter hvert å regne for en mindre aktør i et marked hvor utviklingen går mot at mellomstore kontorer blir kjøpt opp av store konserner. Vi ønsker ikke å følge den strømmen. Vi ser en stor fordel i å være en mindre og mer smidig organisasjon hvor avstanden fra topp til bunn er kort og hvor kvaliteten alltid står i høysetet. Alle oppdrag blir tatt på alvor. Vi liker å levere skreddersøm til byggherrene vår. Et bygg er aldri bare et bygg men alltid en ny utfordring som skal forløses i forhold til unike omgivelser og særlige brukere. Arkitektur krever matematisk analytisk overblikk og samtidig følsom intuitiv fornemmelse. Det krever et særlig miljø å gi plass til begge disse tilnærminger i en og samme prosess, utdyper hun.

Den nye aksjonæravtale ble godkjent på generalforsamlingen 9.mars og trer i kraft umiddelbart.