Foto: Håkon Mosvold Larsen

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Krisen i Europa kommer stadig nærmere

Sikkerhetssituasjonen i Europa endrer seg raskt, og med utviklingen den siste uken har krigens omfang brått kommet mye nærmere. Dette vil utfordre hele vår sikkerhetspolitiske situasjon, noe som også vil påvirke våre samfunnsinstallasjoner og dermed også hvordan byggenæringen arbeider.