Kringsjå familieboliger

Fossilfri byggeplass, massivtre, solceller, lavkarbonbetong og mye mer. I Kringsjå studentby i Oslo har Veidekkes datterselskap Seby AS bygget 82 nye familieboliger med svært ambisiøse miljøkrav.

Fakta

Sted: Kringsjå i Oslo

Prosjekttype: Studentboliger

Bruttoareal: 6.600 kvadratmeter

Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo

Totalentreprenør: Seby

Kontraktssum eks. mva: 149 millioner kroner

Prosjekt- og byggeledelse: Bygghuset

Arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt: LMR Arkitektur

Rådgivere: Woodcon, WSP Norge, Roar Jørgensen, Erichsen & Horgen, Brekke & Strand Akustikk, COWI

Underentreprenører og leverandører: Massivtre: Woodcon l Ventilasjon: Bravida l Elektro: Seko Elektro l Automasjon: Nortech Byggautomasjon l Rørlegger: Rørtema l Stikking/oppmåling: Exact Geo Survey l Grunnarbeid: Håkanes Maskin l Utomhus: Akershusgartneren l Maler: Edvardsson l Gulvbelegg: Kjærnsmo l Rekkverk: Midthaug l Franske rekkverk og trapper: Sagstuen l Fundamentering: Hallingdal Bergboring l Himlinger: Rovik Montasje l Mur/puss: Akershus Murforretning l Taktekking: IcopalTak l Fuging: Øyan & Schie l Fast innredning: Sørlie Prosjektinnredninger l Solcelleanlegg: Solcellespesialisten l Vinduer: Nordan

De tre lavblokkene med familieboliger, samt opparbeidet uteområde med lekeplass, ble overlevert til Studentsamskipnaden SiO 29. november.

Prosjektet er et av forbildeprosjektene i Futurebuilt, og er bygd med ambisiøse energiløsninger. Byggene har blant annet solceller på taket og to av veggfasadene, for egenproduksjon av strøm. Det er også boret 16 nye geovarmebrønner som skal forsyne studentfamilien med lokal jordvarme.

– Dette er et stort miljøprosjekt, som vi er veldig stolte av. Kravet i Futurebuilt er at klimagassutslippene skal være minst 50 prosent lavere enn utslippene i et tilsvarende prosjekt, bygget med dagens standard. Vi prosjekterte med 67 prosent reduksjon, men underveis i byggeprosessen så vi at det var mulig å redusere utslippene ytterligere. I alt har vi klart en reduksjon på 73,6 prosent, sier prosjektleder Knut Inge Bjerklund i Seby AS, som er totalentreprenør.

Fossilfri byggeplass

Bjerklund legger til at byggene er utført med passivhusstandard og som plusshus.

– Solcellepanelene og geobrønnene produserer mer energi enn byggene bruker. Overskuddet brukes til oppvarming og eksport av varmtvann til resten av studenbyen. I leilighetene er det i tillegg installert gråvannsgjenvinnere, som avgir varme til kaldt tappevann. Det bidrar til å redusere energibehovet ytterligere, sier han.

Bjerklund påpeker imidlertid at det er bruken av massivtre som gir den største miljøgevinsten.

– I alt har vi montert cirka 2.000 kubikk med massivtre, og i fundamenteringen har vi brukt lavkarbonbetong. Vi har også brukt et Glava pluss-system utvendig, som reduserer utslippene ytterligere, sier han og legger til:

– Det har generelt vært mye fokus på å redusere CO2-avtrykket gjennom hele byggeprosessen, både når det gjelder innkjøp og utførelse. Vi har hatt fossilfri byggeplass, som innebærer at alle anleggsmaskiner har gått på biodiesel. I tillegg har vi benyttet elektrisk tårnkran.

Anleggsleder Jan-Egil Eide i Seby legger til at prosjektet har hatt høye krav til gjenvinning.

– Det var satt krav om sorterinsgrad på 90 prosent, noe vi har oppnådd. Vi har generelt oppnådd alle miljøkravene i prosjektet, og vel så det, sier han.

Mye synlig massivtre

De tre byggene i prosjektet har et bruttoareal på cirka 6.600 kvadratmeter. Det største bygget er 3.214 kvadratmeter stort, fordelt på fire etasjer. De to andre byggene er 1.945 og 1.446 kvadratmeter store, fordelt på henholdsvis fire og tre etasjer. Hvert bygg har også kjeller, med tekniske rom og sykkelparkering.

– Alle leilighetene er like. De er 50 kvadratmeter og inneholder stue med åpen kjøkkenløsning, to soverom, et bad og entre. Det er lyse boliger med store vindusflater og mye synlig massivtre. I tillegg har alle leilighetene enten fransk balkong eller platting, sier Bjerklund.

Samtlige leiligheter er leid ut, og ble flyttet inn i 6. januar. Utvendig er det opparbeidet lekeplass, med blant annet husker, klatrestativ og sandkasse. Også på lekene er det benyttet mest mulig tre.

Strenge krav til planlegging

Seby AS vant kontrakten, til en verdi på 149 millioner kroner, i en totalentreprisekonkurranse i juni 2018. Byggearbeidene startet 19. september.

– Da startet vi gravearbeidene. Neste milepæl var oppstart av betongarbeider 20. oktober, og så startet vi å montere massivtre 22. november. Deretter var det første bygget tett 28. januar 2019, det neste 1. mars og det siste 2. mai, sier Bjerklund.

Eide sier at byggeprosessen har gått som planlagt, og i tråd med avtalt tid og budsjett.

– Det har vært en ny måte for å oss å bygge på. Massivtreet har kommet i prefabrikkerte elementer, som ble 3D-modellert i BIM på forhånd. Det har stilt strenge krav til planlegging og prosjektering i tidlig fase av prosjektet, sier han.

Ukomplisert byggeprosess

Massivtreelementene er produsert av Woodcon i Østerrike, og fraktet til Drammen med tog. Derfra er de blitt transportert med lastebil til Oslo.

– Alle elementene kom til riktig tid, og ble heist på plass og montert i henhold til modellene. Hvert element var merket med hvor det skulle, og det var ikke et eneste element med noen feil, sier Eide.

– Det er en ukomplisert og effektiv måte å bygge på. Alt har gått slag i slag. Vi har for det meste brukt egne tømrere, og de har vært veldig positive til å bruke massivtre, legger han til.

Bjerklund sier en av få utfordringer var at de kun fikk lov til å jobbe mellom klokken 8 og 17.

– Det er krevende i en bransje som ofte jobber ulike tider på døgnet, men alle involverte ble informert om arbeidstidene tidlig i prosjektet. Ellers ligger prosjektet i nærheten av en barneskole og andre studentboliger. Vi har informert dem om arbeidene via nettsidene til SiO, og det har fungert bra. Vi har generelt hatt et godt samarbeid med byggherren, sier han.

Nær rekreasjonsområder

Det er eiendomsdirektør Helge Christian Haugen i SiO enig i.

– Boligbyggene med tilhørende uteområder har blitt veldig bra. Her kommer studentfamiliene til å få en god studietid og et godt hjem, sier han.

Haugen sier at bakgrunnen for prosjektet er at de ønsket å tilby miljø- og familievennlige boliger med umiddelbar nærhet til SiOs barnehagetilbud.

– Kringsjå har tre barnehager inne på Kringsjå studentby eller i umiddelbar nærhet. Området ligger også i nærheten av turløyper, i tillegg til populære destinasjoner og rekreasjonsområder som Sognsvann og Nordmarka. Her ligger med andre ord det meste godt til rette for studentfamiliene, sier Helge Chr Haugen, Eiendomsdirektør i SiO.


Flere prosjekter