Krevende periode for lederne

Hvordan man skal finne gode løsninger for bruk av hjemmekontor er nå et av de store spørsmålene ledere over hele landet må ta stilling til. Dette er ingen enkel øvelse, og det mangler faglige begrunnelser på hvilke løsninger som passer best for hvem. Og hva risikerer man å tape i en slik utvikling, og ikke minst hva vil et slikt utviklingsbilde bringe med seg av endringer i samfunnsstrukturen?