Kremmergaarden

Ove Holsen er byggeplassansvarlig for totalentreprenør Åsen & Øvrelid.

Fire nye etasjer med 9.200 kvadratmeter gjør Kremmergaarden i Ålesund komplett med kjøpesenter og kontorområder.

Fakta

Sted: Ålesund

Prosjekttype: Kontor- og forretningsbygg

Byggherre: Rasmus Rønnebergsgate Holding

Rådgivere byggherre: Probiz, XPRO

Arkitekt: Plot Arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult

Interiørarkitekt: rom.as

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid

Areal: 9.200 kvadratmeter

Prosjektkostnad: Ca. 250 mill. kr. eks mva.

Rådgivere: RIE, RIV, RIByFy: Norconsult l RIBr: Multiconsult l RIB: Tømmerdal Consult

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon: GK Inne-
klima l VVS: Rørlegger Sentralen l Heis: Heisplan l Elektro: EL 24 Ensiko l Stål: Vbbygg l Grunnarbeid: OK Entreprenører l Stillas: Norwegian Group l Betongsaging: Hjelvik Betongsaging l Maling, gulvlegging, flis: Nime l Lås og beslag: Møre Beslag l Betongelementer: Spenncon l Glass- og aluminiumsarbeider: Bolseth Glass l Taktekking, beslag: Langvas l Vinduer fasade: Norgesvinduet Bjørlo l Fasadepuss: Murmester Amundsen l Fasadeleverandør: Sto Norge

Allerede i 1998 stod den nye delen av kjøpesenteret i Kremmergaarden midt i Ålesund sentrum klart. Første etasje ble dimensjonert for ytterligere fire etasjer med kontorer over, og det har vært lansert flere planer for utvikling av kvartalet. Av ulike grunner har det tatt tid å finne et prosjekt som lot seg realisere. Men nå står bygget ferdig i all sin prakt med påkostet fasade i stein, glass og aluminium.

Prosjektutvikler Berit Westad, daglig leder hos byggherre Rasmus Rønnebergsgate Holdning AS, sier de har gjort seg stor flid med bygget på grunn av plasseringen midt i sentrum rett ved det karakteristiske Brosundet og omkranset av verneverdig Jugendarkitektur.

– Et smykke i sentrum

– Dette blir det mest sette bygget i Ålesund. Akkurat dette kvartalet med rådhuset og Nordea-bygget er regulert for moderne bebyggelse. Men vi ser selvsagt hvor vi ligger og har jobbet mye med å åpne opp fasaden mot jugend-bebyggelsen og Brosundet. Vi er veldig fornøyd og får også mange gode tilbakemeldinger fra omgivelsene, sier Westad.

Tømmerdal Consult har prosjektert både det eksisterende bygget og det nye, en trygghet siden de allerede fra starten dimensjonerte bygget for å tåle vekten av fire etasjer over.

Det er Jorun Helseth Borlaug i Plot Arkitekter som har stått for arkitekturen. Prosjektleder Leif Arne Åsen i totalentreprenør Åsen & Øvrelid berømmer arkitekten.

– Bygget er blitt et smykke og et signalbygg i sentrum av Ålesund. All honnør til arkitekten som vi har vært prisgitt i utformingen av bygget. For vår del føyer det seg inn i rekken av ekstremt kompliserte bygg vi har satt opp. Det har vært komplisert både fordi det er et kjøpesenter i første etasje som ikke har vært stengt i noen fase, og fordi det er travle gater på to sider. I tillegg har vi måtte skjære oss ned til to parkeringsunderetasjer til godt under havnivå med heissjakter og trapperom. Steinfasaden kunne ikke ha noe avvik. Det har vært ekstremt utfordrende. Likevel har vi klart å holde tidsplanen. Det er vi fornøyd med, sier Åsen.

Tatt steget ut av hjemfylket

For selskapet, med hovedkontor i Førde, er dette det første store oppdraget utenfor hjemfylket Sogn og Fjordane. Totalentreprenøren er også med på investorsiden med en eierandel på vel 21 prosent. Største aksjonær er Reidar Tryggestads selskap Tryggestad Eiendom og Finans med 44 prosent. Dette er en velkjent eiendomsutvikler i sunnmørsbyen.

Daglig leder Westad sier investorene ble avgjørende for å realisere prosjektet.

– Siden første etasje med kjøpesenter og parkeringsanlegget ble planlagt og stod klart i 1998, har vi alltid tenkt at det skulle være et stort kontorbygg over. I 2015 bestemte vi oss for å se om vi kunne realisere det. Vi følte det var på tide å dra sentrale arbeidsmarkedsfunksjoner inn til bysentrum og vi fikk signal om at det var behov for lokaler. Vi fikk kontrakt med NAV og med fylkestannklinikken, og da vi fikk med investorer, ble det mulig å realisere. Med 300-400 arbeidsplasser vil dette bygget styrke bysentrum. Vi tror det vil dra med seg mellom 3.000 og 5.000 mennesker ukentlig, noe som vil styrke både kjøpesenteret og de omkringliggende funksjonene, sier Westad.

Ålesund som by opplever at mye aktivitet nå skjer rundt kjøpesenterområdet Moa. Westad mener bysentrum og Moa utfyller hverandre.

– Det er ikke slik at aktivitet flytter fra bysentrum til Moa. Mitt utgangspunkt er at når det er vekst på Moa er det bra for sentrum og når det skjer noe i sentrum er det bra for Moa. Det er ingen tvil om at utbyggingen av Kremmergaarden styrker sentrum, sier han.

Ble med gjennom nettverk

Leif Arne Åsen sier bedriften har erfaring med liknende prosjekter der de har gått inn på investorsiden.

– Blant annet med Storehagen i Førde og Sjøkanten i Sogndal. Verden er liten og vi fikk en forespørsel gjennom nettverket vårt fra Sjøkanten-prosjektet om vi kunne tenke oss å bli med på Kremmergaarden i Ålesund.

Overlevering av den første kontrakten fant sted 18. desember. Dette dreier seg om 5.200 kvadratmeter i tillegg til komplett bygg med fasade. Det er NAV og fylkestannklinikken KTK som flytter inn nå. Åsen & Øvrelid har også sikret seg kontrakt på innredning av det resterende lokalet hvor NAV Pensjon og legesenter etter hvert skal flytte inn. Åsen & Øvrelid har arbeid med dette til langt ut i 2019. Bedriften har også etablert seg med eget kontor i Ålesund, men ifølge Leif Arne Åsen er det ikke slik at de nå er etablert permanent i byen.

– Konkurrentene våre kan puste med magen. Vi er en mobil bedrift som kan flytte rundt der vi har prosjekter. Det er det som bestemmer hvor vi er til stede, sier Åsen.

Bygget om natten

Byggeplassansvarlig Ove Holsen har ledet en arbeidsplass som på det meste har hatt 54 arbeidere i alle fag inkludert. Selv har han vært med i en gruppe på 4 til 18 arbeidere som har ukependlet cirka 4,5 timer hver vei fra Sunnfjord. De har bodd på brakkerigg utenfor sentrum. Han beskriver jobben som spesiell siden de har bygget på et eksisterende bygg.

– Det har vært en spenning der siden vi skulle bygge oppå et kjøpesenter med full drift. Vi startet omkring 10. mai 2017 med å rigge området, før vi tok bort bæresystemer på taket og eksisterende tak. Bærende konstruksjoner av stål montert på eksisterende system, med hulldekke oppover som etasjeskiller, forklarer han.

Av sikkerhetshensyn i forhold til kjøpesenteret jobbet de om natten i to måneder med å bygge konstruksjonen.

– Vi hadde tett bygg til jul 2017.

Skal skinne i solen

Holsen forteller om den kompliserte byggingen av to heissjakter og trappeganger gjennom eksisterende senter.

– Vi måtte skjære oss tvers gjennom eksisterende senter der det skulle være full aktivitet. Vi måte bygge avskjermingsområder med tilhørende lyd- og brannkrav, før vi kunne skjære oss gjennom ned til to etasjer med garasjeanlegg under. Bunnplaten i heisen ligger på minus 4 i kotehøyde, det medførte at vi fikk vann inn i tomten. Vi brukte lensepumpe 24 timer i døgnet til vi fikk støpt og bygget ble tett. Det var planlagt, men like fullt en krevende operasjon.

Fasaden er helt ny for hele bygget. Eksisterende fasade er skiftet ut slik at bygget fremstår som en helhet. Sto er leverandør av steinplater og pussede fasadeplater. Ifølge Holsen er steinen tatt ut i Tyskland og skåret til 3 centimeter tynne plater som er montert på veggen.

– Den utvendige fasaden som består av pussede plater har fått sprøytet på sand og glimmer, noe som skal gi bygget en glans når solen skinner.