Tirsdag falt en arbeider cirka seks meter fra et stillas på Bane Nors anleggsområde på Tangen i Stange kommune. Bane Nor opplyser at skadene arbeideren pådro seg ikke er livstruende. Foto: Implenia

Tirsdag falt en arbeider cirka seks meter fra et stillas på Bane Nors anleggsområde på Tangen i Stange kommune. Bane Nor opplyser at skadene arbeideren pådro seg ikke er livstruende. Foto: Implenia

Kran kom trolig borti stillas – arbeider falt seks meter på Bane Nors anlegg

Tirsdag ettermiddag fikk politiet melding om at en arbeider falt rundt seks meter fra et stillas på Bane Nors anleggsområde i Stange. Ifølge politiet var det trolig en kran som kom borti stillaset, som gjorde at arbeideren falt ned.