Illustrasjonsfoto. Foto: Berit Roald / NTB

Illustrasjonsfoto. Foto: Berit Roald / NTB

Kraftselskap får mosebot

Godfarfoss Kraft AS har fått 500.000 kroner i bot av NVE fordi de ikke har tatt godt nok hensyn til truede mose- og lavarter under kraftutbygging.

– NVE ser alvorlig på anleggsarbeider utenfor det som er godkjent. Det er spesielt alvorlig når det medfører fare for skade på verdifullt naturmangfold eller andre interesser, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE.

Da selskapet skulle bygge Godfarfoss kraftverk i oktober 2021, var det en forutsetning at flere ulike mose- og lavarter i området skulle få være i fred. Allerede i desember kom det imidlertid varsel om at en forekomst av lavarten Leptochidium crenatulum var blitt overfylt med steinmasser. I mai 2022 fikk selskapet da overtredelsesgebyr på 400.000 kroner.

I september 2022 kom det et nytt varsel om at det var plassert masser inntil en annen forekomst av samme art, og at det var blitt fjernet steiner som støttet opp en tue med skåldraugmose.

NVE mener disse overtredelsene kunne vært unngått og gir dermed Godfarfoss Kraft en bot på 500.000 kroner. Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet i tre uker framover.