Kraftselskap bøtelagt etter flomskade

Hima Kraft er ilagt et gebyr på 200.000 kroner etter at et demningsbrudd førte til flomskader i Mundheim i Hardanger i fjor sommer.

I august i fjor oppsto det flomskader på fylkesvei 48 ved Mundheim i Kvam herad. Etter noen få dager kunne Vegvesenet fastslå at skadene skyldtes brudd på en demning. Ved befaring fant Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) to demninger i Kvitelva, og det var en av disse som hadde gitt etter.

Ingen av demningene oppfylte kravene i damsikkerhetsforskriften. NVE har derfor utstedt gebyr for brudd på denne forskriften og på konsesjonsplikten.

– Slike gebyr gis kun ved grove lovbrudd og er en streng reaksjon. NVE har utstedt 14 lovbruddsgebyr for bygg og drift siden 2010, men dette er første gang det gis gebyr for ikke å ha fulgt damsikkerhetsforskriften, sier Lars Grøtta, som er seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.

Skadeomfang, selskapets økonomi, gevinst og hvor grovt lovbruddet er, er faktorer det tas hensyn til når gebyret fastsettes.