Olje- og energiminister Terje Aasland har bedt NVE om å umiddelbart fatte vedtak om å pålegge produsentene å rapportere hvordan de bruker vannmagasinene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland har bedt NVE om å umiddelbart fatte vedtak om å pålegge produsentene å rapportere hvordan de bruker vannmagasinene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kraftprodusentene må rapportere om magasinfylling ukentlig

Regjeringen krever at kraftprodusentene skal gi dem ukentlig informasjon om hvordan de forvalter vannressursene.

– Jeg har i dag bedt NVE om umiddelbart å fatte vedtak om å pålegge produsentene å rapportere hvordan de bruker vannmagasinene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

I Sør-Norge er magasinfyllingen lav. Hvis vannmagasinene ikke fylles opp før vinteren kan prisene bli svært høye. I verste fall kan måtte vi rasjonere strømmen mot vårparten, har Statnett advart.

– Vi trenger bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft, slik at vi fortløpende kan vurdere ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Sør-Norge den kommende vinteren og våren, sier Aasland.

Rapporteringsordningen vil gjelde for kraftprodusentene i Sør-Norge fram til neste sommer.

– Det er viktig at kraftselskapene i Sør-Norge nå holder tilbake vann som kan lagres til vinteren. Jeg vil understreke at det per i dag er lav sannsynlighet for rasjonering til våren. Det er likevel viktig at vi tar situasjonen på alvor, sier Aasland.

Fornybardirektør Eivind Heløe i Energi Norge har ingen innvendinger mot rapporteringsordningen.

– Vi forstår at myndighetene vil ha bedre beslutningsgrunnlag i den situasjonen. Derfor er vi positive til en intensivert rapportering av statusen i vannmagasinene, sier Heløe til NRK.

Lav vannstand i Mårvatn tidligere i sommer. Sørenden er nesten helt tørrlagt der hvor det er demmet opp, før vannet renner videre ut i Kalhovdfjorden. Disse er del av flere regulerte vann sør på Hardangervidda i Telemark. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Lav vannstand i Mårvatn tidligere i sommer. Sørenden er nesten helt tørrlagt der hvor det er demmet opp, før vannet renner videre ut i Kalhovdfjorden. Disse er del av flere regulerte vann sør på Hardangervidda i Telemark. Foto: Ørn E. Borgen / NTB