Kraftproduksjon økte i 2015

Produksjonen av kraft var 145 terawattimer (TWh) i 2015. Dette er en økning på 1,9 prosent sammenlignet med 2014.

Det er også det nest høyeste nivået som er registrert i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den høye kraftproduksjonen kan ses i sammenheng med store tilsig av vann. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat kom det 153 TWh tilsig i 2015, noe som er hele 23 TWh mer enn normalt.

Utbygging av kraftverk og opprustning av eldre kraftverk bidrar også til et høyere produksjonsnivå over tid.

Vannkraft utgjorde 95,9 prosent av den totale kraftproduksjonen på 145 TWh. Varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 1,7 prosent.

Det totale bruttoforbruket av strøm var 130,4 TWh i 2015, som er en økning på 2,9 prosent sammenlignet med året før.