Vindkraftverk-tomta på Hamnefjellet.

Første vindkraftprosjekt for Peab i Norge

Peab Anlegg har fått kontrakt på utbyggingen av Hamnefjellet vindkraftverk i Båtsfjord. Peab skal blant annet bygge veier på utbyggingsområdet, og fundamenter for 15 vindkraftturbiner.

Hamnefjell Vindkraft er byggherre, og kontrakten har en verdi på 104 millioner kroner eks. mva.

Peabs oppdrag omfatter bygging av veier, fundamenter, oppstillingsplasser, trafobygg og servicebygg. Oppstart skjer i mai 2016, og det meste av prosjektet ferdigstilles i løpet av året.

– Vi er veldig glade for å ha blitt valgt som samarbeidspartner i dette prosjektet, som passer godt for et selskap som Peab. Vi benytter egen kompetanse på de fleste områdene i gjennomføringen, og jeg er trygg på at vi kommer til å levere et godt prosjekt, sier distriktssjef Bernt M. Jakobsen i Peab Anlegg.

Anleggsarbeidet utføres av Peab Anlegg. Peab – Bjørn Bygg skal bygge trafobygget og servicebygget, og Peabs datterselskap Mobjer Entreprenad bistår med prosjektering av fundamenter for vindmøller. Mobjer har spesialisert sin virksomhet rundt vindkraftindustrien.

– Det skal installeres 15 Vestas-turbiner, som hver er på 3,3 MW. Parken forventes å være i regulær produksjon mot slutten av 2017, opplyser Lise Heggheim, prosjektansvarlig i Finnmark Kraft.