Det blir mer høytsvevende arbeid for Kraftmontasje som nå skal bygge 55 kilometer kraftledning fra Svolvær videre utover i Lofoten. Foto: Kraftmontasje

Kraftmontasje med ny storkontrakt på 227 millioner kroner

15. januar ble det inngått kontrakt mellom Lofotkraft AS og Kraftmontasje AS på cirka 227 millioner kroner. Dette er den største kontrakten noensinne for Kraftmontasje AS.

Kontrakten er tildelt basert på både pris og en vurdering av kvalitet og gjennomføringsevne.

– Det er derfor ekstra positivt for Kraftmontasje å bli valgt til dette oppdraget, og vi ser på dette som en stor tillitserklæring fra byggherren, sier administrerende direktør Oddgeir Anundsen i en pressemelding fra Kraftmontasje.

Prosjektet skal pågå til 2021

Prosjektet skal pågå fram til 2021 og kontrakten gjelder nybygging av cirka 55 kilometer 132 kV kraftledning i området fra Svolvær og videre utover i Lofoten. Videre skal det rives cirka 120 kilometer med gammel linje. I tillegg skal det legges en del jordkabel i sentrumsområder og ved kryssing av flyplassen i Leknes.

Deler av traseen går i svært utilgjengelige områder, og det vil være behov for innkvartering av mannskap på fjellet i perioder. Kraftmontasje har gjort flere lignende prosjekter tidligere, og har et stort antall av høyt kvalifiserte montører for slike krevende oppdrag.

Prosjektunderlag og engineering er utført av Norconsult i Molde.

Dette prosjektet er den andre store kontrakten Kraftmontasje AS har inngått etter nyttår. 4 januar ble det inngått avtale med Statens vegvesen om rehabilitering av tre tunneler i Buskerud til en verdi på cirka 80 millioner kroner.

Kraftmontasje kjøpes hjem

Denne uken ble det samtidig arbeidet med hjemkjøp av Kraftmontasje AS sluttført. Etter 10 år som del av det svenske One Nordic konsernet (tidligere E:ON), har nå selskapet blitt kjøpt av en eierkonstellasjon bestående av cirka 50 ansatte og entreprenører og investorer fra Romsdal.

Anundsen forklare at etter som årene har gått, har aktivitetene i Norge og Sverige fjernet seg en del fra hverandre, og det har blitt mer og mer tydelig at den norske delen bestående av Kraftmontasje ville ha et langt større utviklingspotensial utenfor det nordiske konsernet.