Kraftlag får bot på 1,2 millioner etter byggeprosjekt

Sunnhordland Kraftlag må betale et overtredelsesgebyr for alvorlig brudd på sikkerhetskrav.

Kraftlaget er ilagt et overtredelsesgebyr på 1,2 millioner kroner av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Boten gis for et alvorlig sikkerhetsbrudd i byggingen av Løkjelsvatnet kraftverk i Etne kommune.

Utbyggingen startet før teknisk plan var godkjent.

– Å begynne å bygge uten å ha godkjent teknisk plan er et alvorlig brudd på de grunnleggende kravene vi har til damsikkerhet. For å være sikker på at anlegget er trygt må vi vite at de følger kravene til byggeteknisk standard, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.

Administrerende direktør John Martin Mjånes i kraftlaget sier at de skal bruke tiden fram til fristen om tre uker på å vurdere om de skal anke.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått boten. Vi synes den er streng og høy, sier Mjånes til NTB.

– Vi tar saken på alvor. Det er viktig å få fram at Løkjelsvatnet er et nytt kraftverk på siden av det gamle, så det har ikke gått vann i det eller vært fare for noe.