Statkraft saltkraftanlegg på Tofte. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix .

Kraftig underskudd for Statkraft i første halvår

Lave nordiske kraftpriser førte til et kraftig underskudd for Statkraft i første halvdel av 2020. Også resultatene i andre kvartal var lave.

I løpet av årets første seks måneder hadde selskapet et underliggende driftsresultat på 3,9 milliarder kroner – en nedgang på hele 5,3 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

I en pressemelding peker Statkraft på de lave nordiske kraftprisene som hoveddriveren for nedgangen. Resultatet etter skatt ble 1,3 milliarder kroner sammenlignet med 2,1 milliarder kroner i fjor.

I andre kvartal hadde selskapet et underliggende driftsresultat på 100 millioner kroner – en nedgang på hele 2,6 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor.

– Et høyt tilsig fra snøsmelting har resultert i svært lave kraftpriser i Norden gjennom vår- og sommermånedene, noe som medfører et svakt kvartalsresultat. Statkraft har en robust finansiell stilling og fortsetter å utvikle nye fornybarprosjekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Den gjennomsnittlige systemprisen var fra april til juni 5,6 euro per megawattime, noe som er en nedgang på hele 84 prosent fra samme periode i fjor. Statskrafts totale kraftproduksjon endte på 15,6 terawattimer, en økning på 3,6 terawattimer.