Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Kraftig nedgang i innleie til byggenæringen

Etter at nye regler for bemanningsbransjen trådte i kraft ved nyttår har det skjedd en kraftig nedgang i innleie av personell til bygg og anlegg.

Det ble leid inn 15 prosent færre arbeidstimer til byggenæringen i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, ifølge Bemanningsbarometeret, som Prognosesenteret utfører for NHO Service og Handel.

I Oslo hvor det har vært høyest grad av innleie, faller innleiemarkedet med 23 prosent.

Det betyr at en fjerdedel av markedet for innleie til bygg i Oslo har forsvunnet på ett år– i et ellers voksende marked for entreprenørbransjen.

– Det er ikke tvil om at nedgangen skyldes de nye reglene som er innført for bemanningsbransjen. Nye kontrakter som gir ansatte i bransjen større forutsigbarhet og bemanningsbedriftene større risiko er innført. Dette gjør noe med prisnivået , sier administrerende direktør Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Må ha tariffavtale

Hun påpeker at hovedregelen for innleie er at bedriften skal ha et midlertidig behov.

Skal det leies inn ut over dette behovet, må man ha tariffavtale og gjøre lokal avtale med tillitsvalgte.

– Gruppen av bedrifter som kan benytte unntaket er kraftig begrenset. Nå er det bare bedrifter med sentral tariffavtale med en av de store forbundene som kan avtale dette. Antall bedrifter som kan leie inn personell til bygg er særlig begrenset på bakgrunn av dette. Våre medlemmer får til stadighet tilbakemelding fra tidligere kunder som ikke lenger kan leie inn, sier Kaltenborn.

BNL: Mange som ikke er organisert

Administrerende direkør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) mener undersøkelsen viser en positiv utvikling, men påpeker at det er behov for flere undersøkelser som viser et bredere bilde av markedet.

– Den nye statistikken viser at graden av innleie går ned sammenlignet med tilsvarende undersøkelser som vi foretok i fjor. Det er veldig positivt. Jeg håper det er et uttrykk for at flere ansettes og at færre leies inn, som var intensjonene med regelverket fra januar i år, sier han til Byggeindustrien. 

– Samtidig er det mange bemanningsselskaper som ikke er organisert og mange kjøpere som ikke er organisert. Jeg tenker derfor det er nødvendig med flere statistikker framover som gir et bredere bilde av hele markedet, legger han til. 

Fellesforbundet: "Litt avventende"

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet mener også statistikken viser at at lovendringene har hatt positiv effekt på markedet til bemanningsbedriftene.

– Tallene er isolert sett gledelige. Det er et mål at det skal ansettes mer og leies inn mindre, sier Krogstad, men påpeker at undersøkelsen ikke sier noe om hvordan mannskapsbehovet løses når det leies inn mindre.

- Vi ønsker videre undersøkelser for å se nærmere på utviklingen. Er dette en trend eller foregår det gråsone-innleie og omgåelse av det nye regelverket, sier han spørrende.

Krogstad sier han derfor er «litt avventende», men legger likevel til at det er grunn til å tro at det foregår en positiv utvikling.

– Vi har ikke gjennomført egne undersøkelser, men vi har fått flere tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som sier at det ansettes litt mer og leies inn litt mindre. Sånn sett kan man si at undersøkelsen bekrefter det som forhåpentligvis er en trend, sier han til Byggeindustrien.

Kaltenborn mener også at det store spørsmålet er hvordan bygningsbransjen løser sitt mannskapsbehov når de leier mindre inn.

– Husk at innleie er gjennomregulert og sikrer ansatte samme lønn og arbeidsvilkår som hos innleier. Det samme gjelder ikke ved underentrepriser, sier hun.