Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Kraftig nedgang for bemanningsbransjen i bygg og anlegg

I tredje kvartal var nedgangen på mer enn 13 prosent.

Nedgangen i norsk økonomi slår tungt inn i bemanningsbransjen. Særlig hardt rammet er bygg og merkantile fag, viser bemanningsbransjens statistikk for 3. kvartal.

- Vi har ikke sett kraftigere nedgang i bransjen siden finanskrisen i 2009, sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien i en pressemelding.

Outsourcing til utelandske?

Bygg og anlegg har hatt nedgang gjennom alle årets tre første kvartaler. I 3. kvartal var nedgangen på mer enn 13%. Dette skjer på tross av at SSB melder om omsetningsvekst innen området.
- Spørsmålet er jo om dette skyldes større grad av direkteansettelser i entreprenørbedriftene eller om man ser en økt outsourcing av tjenester til utenlandske selskaper med tanke på å komme rundt likebehandlingsprinsippet som gjelder for bemanningsbransjen, sier Hagelien.

Nedturen er også alvorlig tekniske tjenester som innbefatter ingeniører. Dette markedet falt med nesten 20%.

Vestlandet blør mest
Det er Vesltandet som er hardest rammet. I Rogaland falt aktiviteten i bransjen med 30,5%, mens nedgangen i Hordaland var på 20,4%.

Også på Sørlandet var det kraftig tilbakegang. Nedgangen er tett koblet med oppsigelsene i oljebransjen og ringvirkningene av dette.
Alt er likevel ikke helt svart. Oslo klarer seg nå litt bedre enn før.
- I Oslo har bemanningsbransjen opplevd nedgang hvert kvartal siden begynnelsen av 2013, men opplever nå en stabilisering av markedet. Her er det en marginal vekst siden i fjor på 0,6% i 3. kvartal, forteller Hagelien.