Direktør Ole Henrik Ystehede i EBAO (t.v.) og styreleder Asle Randen opplever sterk medlemsvekst om dagen. Arkivfoto: Trond Joelson

Kraftig medlemsvekst for EBAO

15 bedrifter har meldt seg inn i EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) det siste halvannet året.

– Vi opplever tidenes vekst, sier regionforeningens styreleder Asle Randen og direktør Ole Henrik Ystehede.

I 2019 ble syv bedrifter tatt opp som nye medlemmer, og så langt i 2020 er åtte søknader behandlet og godkjent. Normal medlemsvekst for EBAs største regionforening har historisk vært fire til seks bedrifter årlig, så økningen i antall nye medlemmer representerer en dobling.

Organisert fellesskap
– Det er gledelig, og viser at stadig flere ønsker å være en del av det organiserte fellesskap. Et EBA-medlemskap forbindes også med seriøsitet og kvalitet, og det er det mange som vil kjennes ved, sier styreleder Asle Randen og legger til at foreningen alltid har plass til flere.

– Jo sterkere blir vi i arbeidet med å fremme næringens sak. Men for oss er oppfølgingen av det enkelte medlem viktigere enn antallet, og de fleste bruker medlemskapet sitt aktivt, sier Randen. Han er administrerende direktør i Backe Entreprenør AS, en bedrift som gjennom Ing. Gunnar M. Backe meldte seg inn i EBA allerede 1948 og har vært medlem siden.

Byggmestere
EBAO-direktør Ole Henrik Ystehede har stor tro på at medlemsveksten vil fortsette.

– Vi håndterer nå en rekke henvendelser fra bedrifter som vurderer medlemskap. Nå skal vi ta oss av hver enkelt av disse på en god måte, bli kjent og presentere de forskjellige medlemsfordelene i tråd med hvilket forretningsområde de opererer i. Så får vi se ut over høsten og vinteren hvor mange nye medlemmer det ender med, sier Ystehede.

Han bekrefter at en del av bedriftene som nå tar kontakt er større eller mellomstore byggmesterbedrifter. Om dette har sammenheng med uro i Byggmesterforbundet og forbundets utmelding av BNL, ønsker han ikke spekulere for mye i.

– Årsakene vil variere fra bedrift til bedrift, og det er uansett vanlig at byggmestere i vekst etter hvert blir å regne for entreprenører, og dermed får mest igjen gjennom vårt tjenestetilbud. Slike overganger er både vi og Byggmesterforbundet vant til å håndtere, sier Ystehede.

EBAO teller for tiden 86 medlemsbedrifter med nærmere 10.000 årsverk regionalt. Foreningen har til sammen syv ansatte, hvorav seks på opplæringskontoret Byggopp.