Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Krafteksporten ned i fjor – brorparten flyttet til nye kabler

Nettoeksport av strøm endte på 12,2 terawattimer i 2022, en nedgang fra året før. Drøyt halvparten gikk via de to nyeste utenlandskablene, skriver Europower.

Nettoeksport av strøm er summen av all strøm sendt ut av Norge, trukket fra all import. Siden årtusenskiftet har Norge hatt mer eksport enn import, altså nettoeksport, ifølge Europower.

Nettavisa har hentet inn tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statnett som viser at i 17 av de siste 23 årene er det eksportert mer strøm fra Norge enn det er importert.

Gjennomsnittlig har nettoeksporten fra Norge vært omtrent 8 TWh – fra en nettoimport i 2004 på 11,5 TWh til en nettoeksport i 2020 på 20,5 TWh.

De siste 23 årene har Norge nettoeksportert totalt 190 TWh strøm. Til sammenligning produseres det årlig omtrent 150 TWh i her landet.

De to nyeste utenlandskablene tar unna 54 prosent av den totale nettoeksporten. Tyskland og England er de største mottakerne av norsk strøm.