Selskapene som driver den norske strømbransjen har fortsatt forbedringspotensial når det gjelder digitale angrep. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Selskapene som driver den norske strømbransjen har fortsatt forbedringspotensial når det gjelder digitale angrep. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kraftbransjen må fortsatt bli flinkere til å forsvare seg mot dataangrep

En studie viser at flere virksomheter i kraftbransjen ikke har øvd på å håndtere et cyberangrep. Samtidig har de fleste en beredskapsplan.

– Funnene i rapporten samsvarer med det vi finner på tilsyn, sier seksjonssjef Eldri Holo i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hun peker på at alle virksomhetene egentlig skal ha øvd på hvordan håndtere et cyberangrep. Samtidig peker også rapporten på andre svakheter i kraftforsyningen.

– Her har kraftforsyningen et forbedringspotensial, skriver NVE.