Kontrollingeniør / Byggherrestøtte - Lakselv

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeFinnmark
StedLakselv
Søknadsfrist19.10.2014

Er du vår nye kollega? Statens vegvesen Region nord trenger en ny medarbeider til drift- og vedlikeholdsseksjonen i vegavdeling Finnmark. Kontorsted Lakselv.

Ditt hovedansvarsområde vil være oppfølging av kontrakter innen drift og vedlikehold av vegnettet. Oppfølgingen utføres gjennom:

  • stikkprøvekontroller
  • registreringer
  • friksjonsmålinger ved bruk av elektronisk utstyr og utarbeidelse av kontrollplaner
  • andre administrative forvaltningsoppgaver

Vi vil vektlegge relevant erfaring og kompetanse innen fagområdet, samt evnen til god kommunikasjon og samhandling både internt og eksternt. Det er ønskelig at du bidrar med initiativ og engasjement i arbeidshverdagen og er bevisst verdien av profesjonell atferd overfor kollegaer, entreprenører og brukere av vegnettet. Det er en fordel at du behersker norsk muntlig og skriftlig, og har god generell kompetanse innen It verktøy.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller annen relevant utdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes. Krav om førerkort kl B.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Du vil få gode muligheter for faglig utvikling. Arbeidsoppgavene er utfordrende og kontorlokalene er moderne og har gode teknologiske verktøy/utstyr. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Du vil selvsagt ta del i en gunstig pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse og vil kunne få en fleksibel arbeidstidsordning. For arbeidstakere bosatt i Nord-Troms og Finnmark er det gunstige skattefordeler og nedskrivingsordning i Lånekassen. Vilkårene gjelder så lenge inntil sentrale myndigheter bestemmer noe annet. Lønn avtales nærmere i henhold til etatens lønnspolitikk. Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelse etter statens regulativ.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelse etter statens regulativ. For stillingene gjelder en prøvetid på 6 måneder. Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Tor Inge Hellander på tlf. 78 45 73 43 / 91248884 eller e-post: tor.hellander@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss - uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: