Denne riggen sikret en trykkforskjell på 50 pascal mellom utsiden og innsiden av Nasjonalmuseet. Foto: Termografi og MåleteknikkDenne riggen sikret en trykkforskjell på 50 pascal mellom utsiden og innsiden av Nasjonalmuseet. Foto: Termografi og MåleteknikkIllustrasjon: MIR kommunikasjon/Kleihues/Schuwerk /StatsbyggForplassen foran nytt nasjonalmuseum i Oslo, ved siden av Nobels Fredssenter og Dronning Mauds gate. Illustrasjon: Tegmark/Statsbygg

Kontrollerte lufttettheten i Nasjonalmuseet

Ni vifter ble montert opp i en portåpning da Nasjonalmuseet nylig ble tetthetskontrollert.

Det skriver Termografi og Måleteknikk i en pressemelding denne uken. Det var dette selskapet som er ansvarlige for tetthetskontrolleringen av museet.

‒ Resultatet ble meget bra, sierer Karl Grimnes fra Termografi og Måleteknikk.

Nasjonalmuseet har, ifølge pressemeldingen strenge krav til tetthet, med krav til at lekkasjetallet (n50) skal være nede på 0,1. Til sammenligning er kravet til lekkasjetall i boliger maksimum 0,6 i henhold til TEK17.

Luftvolumet i det nye nasjonalmuseet er over 310.000 kubikkmeter.

For å oppnå tilstrekkelige trykkforskjeller mellom utsiden og innsiden av museet til å måle lufttettheten, ble det installert ni vifter i et rammeverk inne i en portåpning. Trykktesten utføres med en trykkforskjell på 50 pascal (Pa). Det er, ifølge pressemeldingen, det samme undertrykket man får på innsiden av en vegg når det blåser omtrent ni meter i sekundet ute.

Lyshallen, tidligere kalt alabasthallen er en del av den totale bygningen. Denne delen av bygget hadde et mindre krevende krav til tetthet. Tettingen mellom denne hallen og resten av bygget var ikke fullført på måletidspunkt, derfor valgte man å kontrollere hele bygningen som en enhet, skriver Termografi og Måleteknikk.