Arkivfoto

Kontrakten mellom Nordisk Fundamentering og Atlant på Deichmanske avsluttet

Torsdag 20. august varslet Nordisk Fundamentering AS (NTF) oppdragsgiver Atlant Entreprenør AS at de avslutter oppdraget med Nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika i Oslo.

– NFTs arbeid har pågått siden 2014 inntil selskapet den 20. august så seg tvunget til å heve kontrakten med Atlant. Kontrakten ble hevet av NFT ved oversendelse av hevingserklæring 20. august kl. 13:27, skriver adm. dir. Ragnar Reitan i Nordisk Fundamentering i en pressemelding.

Han skriver videre at hevningen kom etter mange måneders forsøk på å løse situasjonen.

– Hevingen ble effektuert som en følge av forholdene på byggeplass, at NFT ikke har fått dekket sine utestående krav under kontrakten og at Atlant ikke har stilt nødvendige garantier til å sikre oppgjør for NFTs videre arbeid, skriver Reitan.

– For NFT har det vært spesielt bekymringsfullt at Atlant ikke synes å ha tilstrekkelig ressurser og evne til å styre og koordinere arbeidene på en trang og vanskelig byggeplass hvilket gjør at forhold knyttet til helse miljø og sikkerhet ikke kan ivaretas etter den standard NFT krever. Disse forhold har også medført svært urasjonell produksjon og omfattende rekke tilleggskostnader, hevder han i meldingen.

– NFT beklager den ulempe hevningen vil kunne medføre for byggherren – men ser det umulig å fortsette arbeidene uten at man får sikkerhet for at videre arbeid blir betalt og kan skje i overenstemmelse med de krav til HMS som NFT stiller, skriver han videre.

Byggherre for er Nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika Kultur- og idrettsbygg KF Oslo (KID).