Fra venstre: John Arne Bjerknes fra Nordic Office of Architecture, Kristin Fevang fra Statsbygg, Kirsti Engebretsen Larsen fra COWI, Leif Øye fra Erichsen & Horgen. Foto: Statsbygg

Kontrakt inngått med arkitekt og rådgivere på beredskapssenteret

Statsbygg har inngått kontrakt med arkitekt og tekniske rådgivere for prosjektering av skisseprosjektet for politiets beredskapssenter. Senteret er planlagt lokalisert på Alna i Oslo.

I løpet av 2013 utarbeidet Statsbygg et byggeprogram for beredskapssenteret.

- Vi har gjennomført en anbudskonkurranse for kontrahering av prosjekteringsgruppe, men vi ventet på nødvendig forankring hos den nye politiske ledelsen i departementet. Nå kan vi velge prosjekteringsgruppe og inngå kontrakt med dem, sier prosjektsjef Hagbarth Vogt-Lorentzen i Statsbygg.

Prosjekteringsgruppen består av Nordic Office of Architecture AS (arkitekter), COWI (prosjekteringsgruppekoordinator og rådgivende ingeniører bygg og elektro) og Erichsen & Horgen (rådgivende ingeniører VVS).

- Arbeidet starter umiddelbart, og skisseprosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2014, forteller prosjektsjefen.

Senteret som opprinnelig var forutsatt ferdigstilt til 1. januar 2018, er nå revidert til å skulle ferdigstilles i løpet av 2019 – dette på grunn av at senterets areal er blitt doblet siden opprinnelig plan ble laget, samt tiden det har tatt for å gjennomføre nødvendige politiske beslutninger.