Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) etter et møte med ledelsen i Bane NOR, representert ved konsernsjef Gorm Frimannslund og styreleder Cato Hellesøj, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om Follobanen. Møtet fant sted i Samferdselsdepartementet i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) etter et møte med ledelsen i Bane NOR, representert ved konsernsjef Gorm Frimannslund og styreleder Cato Hellesøj, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om Follobanen. Møtet fant sted i Samferdselsdepartementet i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBHåkon Mosvold Larsen

Konsulentrapport stilte spørsmål ved Follobanens returstrøm-løsning i høst

En rapport fra Norconsult fra oktober 2022 stilte spørsmål ved returstrøm-systemet som var valgt på Follobanen. Rapporten var bestilt av signalmiljøet i Bane Nor. Likevel valgte Bane Nor å sette trafikk på systemet som det ble stilt spørsmål ved om i rapporten.