Konnekt - Nasjonalt kompetansesenter for Samferdsel, Prosjekt Norge og Grønn Anleggssektor arrangerte arbeidsmøte for å diskutere grønn omstilling. Foto: Konnekt

Konnekt - Nasjonalt kompetansesenter for Samferdsel, Prosjekt Norge og Grønn Anleggssektor arrangerte arbeidsmøte for å diskutere grønn omstilling. Foto: Konnekt

Konnekt diskuterte grønn omstilling med entreprenører og utbyggere

Konnekt - Nasjonalt kompetansesenter for Samferdsel, Prosjekt Norge og Grønn Anleggssektor arrangerte sist uke et arbeidsmøte med flere store aktører fra samferdselssektoren, for å diskutere grønn omstilling.

Arrangørene samlet representanter fra både entreprenører, utbyggere og rådgivere, blant annet Statens vegvesen, Bane Nor, Multiconsult, Veidekke, Skanska og Vianova. I tillegg deltok representanter fra både utdanningsinstitusjonene NTNU, UiT, NMBU og OsloMet på møtet.

De rundt 30 deltagerne ble under møtet delt inn i tre grupper. Sammen diskuterte de utfordringer og muligheter knyttet til kompetanse for grønn omstilling i samferdselssektoren. Deretter presenterte de ideer til tiltak.

Arrangørene skriver i en pressemelding at de nå er i ferd med å gå gjennom tiltakene, og samle dem i en rapport. Målet er at tiltakene skal jobbes videre med for å få næringen til å dra i samme retning.

En av de sentrale utfordringene som ble tatt opp, er sektorens evne til å danne mer helhetlig forståelse av miljø- og klimapåvirkning på tvers av roller, fagdisipliner og prosjektfaser. Ifølge pressemeldingen påpekte deltagerne behovet for å øke den tverrfaglig kompetansen og å bedre evnen til å sette sammen spisskompetanse i bredere sammenhenger.

– Vi sitter igjen med mye nyttig innsikt og råd til tiltak for økt kompetanse som er viktige for samferdselssektoren. Både arbeidslivet og utdanningsaktørene ivrer etter å bidra til mer bærekraftig samfunnsutvikling. Det er veldig oppmuntrende at begge sektorer selv understreker viktigheten av å samarbeide mer med hverandre for å få på plass riktig kompetanse, sier leder for Konnekt, Abdul Basit Mohammad, i pressemeldingen.

– At vi klarer å samle utdanningssektoren og næringsliv er viktig slik at vi kan forenes om tiltak og sikre at vi går i samme retning, legger han til.