Konkurstallene øker – har gått verst utover bygg og anlegg

Ferske tall fra analyseselskapet Experian viser at 278 konkurser ble meldt inn i august. Det er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Innlandet har hatt den største økningen med en vekst på 166,7 prosent, mens Trøndelag har hatt en konkursøkning på 116,7 prosent. Vestland er det eneste fylket som har hatt en nedgang i antall konkurser sammenlignet med august i fjor.

Tallene er nå tilbake på samme nivå som før pandemien, melder Experian.

Over de siste tolv månedene, fra september til august, har totalt 3504 aksjeselskaper gått konkurs. Det har gått verst utover bygg- og anleggsbransjen der hele 943 selskaper har gått konkurs. Det er en vekst på 19,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Direktør for forbrukerinformasjon Veronica Flyckt i Experian peker på en høyere rente som en av faktorene til økningen i konkurser.

– Konsekvensen er at bedrifter må kutte kostnader på en måte som på kort og lang sikt kan være skadelig. For eksempel gjennom nedbemanninger, investeringskutt eller nedleggelse. Det er også viktig å huske at økende renter ikke er den eneste belastningen som nå rammer næringslivet. Allerede før Norges Bank måtte øke styringsrenten, hadde bedriftene mer enn nok å slite med i form av økte utgifter og da spesielt strømutgifter, sier hun.