Kongelig grunnsten på Festningen

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon la onsdag ned grunnstenen for Forsvarets integrerte ledelsesbygg på Akershus Festning

Det har vært bygget på denne festningen i mer enn 700 år, alltid i den hensikt å styrke vårt land og forsvare vår nasjon sa sjefen i Forsvarsbygg , Frode Sjursen i sin tale. Han minnet om den første grunnstensnedleggelsen på Akershus Festning som ble foretatt av Kronprinsens navnebror Kong Haakon V Magnusson på 12-13 hundre tallet. - Det var i hvert fall han som bestemte seg for å etablere et forsvarsverk her, så det er en lang og god tradisjon som føres videre, sa Sjursen. Forsvarsbygg legger stor vekt på å ha et nært samarbeid med kommuner og samfunnet for øvrig når vi skal i gang med store utbyggingsprosjekter. En utbygging på Akershus Festning som er så viktig for Oslo både som historisk anlegg, symbol for byen, turistmagnet og rekreasjonsområde for byens innbyggere er særlig krevende. Men det har også vært veldig givende for oss i organisasjonen. Det har vært en lang vei å gå og mange krav og interesser har vært diskutert. Særlig vil vi huske den unike prosessen med kommunen, verneinteresser, sikkerhetsfolkene, arkitektene og tre nordisk eksperter på bygging i antikvarisk miljø. Denne prosessen har ført til at vi nå er i ferd med å fullføre et bygg som har i seg historie og nyskapende arkitektur til glede for fremtidige beboere i bygningene og for bygget. Forsvarsbygg vil i dag berømme Forsvarsdepartementet og Forsvarets ledelse som byggets brukere. Riksantikaren som antikvarisk myndighet, professorene Exner, Edström og Larsen, Oslo kommune ved Plan og bygningsetaten og sist men ikke minst arkitektene Jarmund /Vigsnæs og ØKAW. Alle har bidratt og skal ha sin del av æren for at resultatet blir vellykket. Rehabilitering Prosjektet omfatter rehabilitering av den gamle Krigsskolen og Verkstedbygningen. Opprinnelig ble byggene tegnet av arkitektene Schirmer og von Hanno i 1850-60. Disse endres nå veldig omsorgsfullt til moderne kontorbygg. Teorien i skolen og praksisen fra verkstedet samles i Forsvarsledelsen. Videre består prosjektet av Artilleriets gamle kontorbygg. En del av de gamle festningsverkene som ble revet for 100 år siden ble synliggjort vil bli vist i et glassparti i gulvet. Det nye ledelsesbygget, et fire etasjes kontorbygg innordner seg fint med de gamle nabobyggene. Det blir et moderne, fleksibelt kontorbygg og vil dels få teglfasader og dels glassfasader. Forsvarets tilstedeværelse på Festningen og særlig på den lite påaktede del av Festningen, gir nytt liv og ny aktivitet her. Festningen bevares aller best i utvikling og aktiv bruk. Stortingets og Forsvarets krav er at det skal bygges solid og med en nøktern standard. Og det gjør vi her. Veidekke Entreprenør ble tildelt totalentreprise etter skarp konkurranse. Nå pågår det prosjektering og bygging i alle avsnitt og deler i et høye og krevende tempo. Prosjektet skal gjennomføres til avtalt kvalitet og innenfor budsjettetog til avtalt tid. Alt tyder på at det skal skje også her. n felles visjon vi har på Festningen er at det skal utvikles til hovedsete for Forsvaret. Det skal styrkes som byområdet for almenheten og ivareta rollen som et nasjonalt monument. Forsvarets integrerte ledelsesbygg på Akershus støtter fint opp om denne visjonen, avsluttet Sjursen sin tale.