Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) forstår at Norsk Eiendom etterlyser klarere rammer for å tolke regelverket knyttet til rekkefølgekrav. Foto: Lise Åserud / NTB

Kommunalministeren om bråket rundt rekkefølgekrav: - Forstår ønske om klarere rammer

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, forstår Norsk Eiendoms ønske om klarere rammer for å tolke dagens regelverk rundt rekkefølgekrav.

I forrige uke omtalte Byggeindustrien dommen fra Borgarting lagmannsrett i ankesaken om gyldigheten av rekkefølgekrav og utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Entra-selskapene Tullinkvartalet AS og Universitetsgaten 7 AS.

I sakens kjerne er rekkefølgekravene kommunen stilte til Tullinkvartalet og Universitetsgaten 7 for utbyggingen av juridisk fakultet i 2016. Eiendomsselskapene signerte utbyggingsavtalene med kommunen for å komme i gang med bygging, men stevnet også Oslo kommune med bakgrunn i at det ikke var tilstrekkelig sammenheng mellom utbyggingsprosjektet og tiltakene som kommunen krevde bidrag for.

Da saken var oppe i Oslo tingrett sommeren 2019, dømte retten i Entra-selskapenes favør, mens Borgarting lagmannsrett gjorde helomvending og frifant Oslo kommune.

– Alvorlig for bransjen

I et intervju med Byggeindustrien i forrige uke beskriver administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom dommen som svært alvorlig for bransjen. Ifølge Tellevik Dahl viser dommen fra lagmannsretten at det ikke lenger finnes noen grenser for hva en kommune kan kreve av en utbygger, og hun mener det blir null forutsigbarhet for rekkefølgekrav en utbygger blir pålagt å dekke.

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix. 

– Vi vil be om at kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup kommer på banen og tydeliggjør lovgivers intensjon slik at utbyggerne får en større rettssikkerhet knyttet til forutsigbarhet i bransjens prosjekter. Dette handler ikke om at bransjen ikke skal være med på å betale offentlig infrastruktur, men vi må kunne forvente en viss forutsigbarhet og rimelighet i de kravene som kommer fra kommunene. Det er et behov for å få landet en ordentlig og solid modell som ikke skaper et så stort rom for ulik praksis. Vi som bransje må forvente en viss likebehandling fra kommunen til kommune, sa Tellevik Dahl til Byggeindustrien da dommen fra Borgarting lagmannsrett var klar.

Møter forståelse

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), sier til Byggeindustrien at han forstår Norsk Eiendoms ønske om klarere rammer for å tolke dagens regelverk, og han opplyser at det arbeides med en veileder som forhåpentligvis vil gjøre det enklere å praktisere regelverket.

– Etter et møte med Norsk Eiendom i høst, startet vi opp et arbeid med en veileder om dagens regler for utbyggingsavtaler. Veilederen vil rette seg mot kommuner og utbyggere som skal inngå utbyggingsavtaler. Vi regner med å ferdigstille veilederen om kort tid, og håper den vil bidra til at det blir enklere for alle parter å praktisere regelverket, sier Astrup.

– Parallelt med dette arbeidet, ser vi på muligheten for å endre regelverket ytterligere for å løse flere av utfordringene utbyggere og kommuner har pekt på med dagens regler, tilføyer statsråden.

Skal være saklig og nødvendig

Astrup fremhever at plan- og bygningsloven i lang tid har åpnet for at kommunene kan sette krav til rekkefølge ved utbygging. Dette mener han er viktig for å sikre at et område har nødvendige egenskaper, og det kan også være viktig at et område utvikles i en bestemt utbyggingstakt.

– Et rekkefølgekrav skal være saklig og nødvendig for utbyggingen. Innenfor disse rammene er det opp til kommunen å bruke lovens handlingsrom, sier Astrup.

Oslo kommune ha seiret i to konflikter

Han trekker frem at lagmannsretten nylig har behandlet to konflikter mellom utbygger og kommune om rekkefølgekrav.

– I begge sakene har retten kommet til at kommunen har loven på sin side, kommenterer Astrup.

Den andre dommen Astrup trekker frem er den såkalte Selvaag-dommen fra i sommer, hvor lagmannsretten slår fast at Oslo kommune har rett til å kreve at utbyggeren skal bygge en turvei i forbindelse med et boligfelt på Mortensrud i Oslo.