Borgarting lagmannsrett i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Entra og Oslo kommune møtes i ankesak om rekkefølgekrav

Oslo kommune tapte i fjor i tingretten mot Entra-selskapene Tullinkvartalet AS og Universitetsgaten 7 AS i saken om hvor vidt rekkefølgekravene for utbyggingen av juridisk fakultet var gyldige. Nå går ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Sak om gyldigheten av rekkefølgekrav og utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og eiendomsselskapene Tullinkvartalet AS og Universitetsgaten 7 AS, med partshjelp fra Norsk Eiendom skal gå fra tirsdag 8. desember til fredag 18. desember i Borgarting lagmannsrett.

Da saken var oppe i Oslo tingrett sommeren 2019, dømte retten i Entra-selskapenes favør.

I sakens kjerne er rekkefølgekravene kommunen stilte til Tullinkvartalet og Universitetsgaten 7 for utbyggingen av juridisk fakultet i 2016. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ba om sykkelvei i Henrik Ibsens gate og gate- og trikketiltak på strekningen fra CJ Hambors plass til St. Olavs gate/Tullins gate, og anbefalte at det ble satt rekkefølgekrav om disse tiltakene for utbyggeren av juridisk fakultet på Tullinløkka i Oslo.

Samlet utgjorde bidragene som kommunen ba om, rundt 42,4 millioner kroner, heter det i en artikkel på E24.no fra 2019.

Eiendomsselskapene signerte utbyggingsavtalene med kommunen for å komme i gang med bygging, men stevnet også Oslo kommune med bakgrunn i at det ikke var tilstrekkelig sammenheng mellom utbyggingsprosjektet og tiltakene som kommunen krevde bidrag for.

Utbyggerne vant i første rettsinstans, men kommunen anket saken.

Tidligere Norsk Eiendom-sjef Thor Olaf Askjer er oppnevn som partsmedhjelper for Tullinkvartalet og Universitetsgaten 7.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, understreker overfor Byggeindustrien at dette er en viktig sak for eiendomsbransjen.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. Foto: Oslo kommune

– Vi mener Entra har en god sak, og vi håper lagmannsretten legger til grunn den samme begrunnelsen for sin avgjørelse som den tingretten kom frem til. Et annet utfall kan føre til at mange utbyggere ikke ønsker å bygge ut, fordi uforutsigbarheten gjør det økonomisk umulig. Dette er en viktig sak som vil ha stor påvirkning på forhandlingsforholdet mellom utbygger og kommune. Vi vil følge saken med argusøyne, sier Dahl.

Hvis lagmannsretten skulle snu dommen fra Oslo tingrett, forbereder Norsk Eiendom seg på å gå i dialog med myndighetene for å få på plass nye forhandlingsmodeller slik at spørsmål rundt rekkefølgebestemmelser kan avklares tidligere.

– I denne saken kom kravet om sykkelvei helt på tampen, etter at Entra hadde inngått leieavtale med Universitetet i Oslo. Vi mener det er helt på sin plass at kommunen stiller rekkefølgekrav innenfor rimelighetens grenser, men i denne saken ble Entra pålagt å bygge et sykkelanlegg langt unna utbyggingsområdet på et tidspunkt hvor de hadde forpliktet seg til å bli ferdige til en viss tid. Vi er veldig glade for at tingretten kom til den beslutningen at utbyggingsavtalen var ugyldig, sier Dahl.