– Det er positivt at bygg, anlegg- og eiendomsnæringen er så tydelig på at de er en medspiller sammen med regjeringen i klimaarbeidet, sier kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik.

Kommunal- og distriksministeren: Positivt at byggenæringen er en medspiller i klimaarbeidet

Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er fornøyd med byggenæringens klimaengasjement.